Materiał Partnera

Co należy do majątku wspólnego małżonków?

Co należy do majątku wspólnego małżonków?

Z chwilą zawarcia małżeństwa między małżonkami tworzy się wspólność majątkowa. Obejmuje ona przedmioty majątkowe nabyte w czasie trwania małżeństwa przez oboje małżonków bądź przez jednego z nich. Z kolei przedmioty majątkowe, które nie zostały objęte wspólnością ustawową, należą do majątku osobistego. Wyjątek stanowi także sytuacja, w której małżonkowie podpisali intercyzę, czyli umowę w formie aktu notarialnego, która wyłącza wspólność ustawową. Jakie rzeczy można zaliczyć do wspólnego majątku małżonków?

Elementy majątku wspólnego małżonków

Podstawowym elementem majątku wspólnego małżonków jest wynagrodzenie otrzymywane za pracę, a także dochody uzyskiwane z innej działalności zarobkowej. Wynagrodzenie za pracę obejmuje każde wynagrodzenie - niezależnie od rodzaju umowy. Do majątku wspólnego będą zaliczały się również świadczenia otrzymywane przez pracownika oraz wszelkie premie i nagrody. W skład majątku wspólnego małżonków wchodzą wszelkie dochody z majątku wspólnego oraz z majątku osobistego. Jeżeli małżonkowie uzyskują dochody np. z wynajmu nieruchomości, to będą one należały do majątku wspólnego, niezależnie od tego, czy dana nieruchomość należy do obojga małżonków, czy tylko to jednego z nich. Dodatkowo do majątku wspólnego mogą zaliczać się także różne przedmioty majątkowe, takie jak prawo własności, prawo użytkowania wieczystego, czy prawo najmu lokalu mieszkalnego.

Urządzenia domowe

Przedmioty zwykłego urządzenia domowego, które służą użytkowi obojga małżonków, także będą wchodziły w skład majątku wspólnego. Zalicza się do nich przedmioty ruchome, stanowiące standardowe wyposażenie przeciętnej rodziny oraz które są powszechnie dostępne i używane w gospodarstwie domowym. Nie wliczają się do nich jednak przedmioty o ponadprzeciętnej wartości, takie jak np. antyki i dzieła sztuki.

Jak mówi adwokat z Kancelarii adwokackiej adwokat Olgi Zubrzyckiej-Staniczek: W przeciwieństwie do innych przedmiotów, te zwykłego urządzenia domowego wchodzą w skład majątku wspólnego małżonków również w sytuacji, gdy zostały one nabyte poprzez dziedziczenie, darowiznę lub zapis. Jeśli chodzi o użytkowanie przedmiotów zwykłego urządzenia domowego, to każdy z małżonków ma możliwość korzystania z nich.

Współdzielenie majątku wspólnego

Każdy z małżonków posiada równe udziały w majątku wspólnym. W niektórych przypadkach możliwe jest jednak zażądanie ustalenia tego, w jakim stopniu jeden z małżonków przyczynił się do powstania wspólnego majątku. Współmałżonkowie mogą w równym stopniu korzystać z wszelkich przedmiotów wchodzących w skład majątku. Oboje są także zobowiązani do tego, aby informować się wzajemnie o stanie majątku oraz istniejących ewentualnych zobowiązaniach, które go obciążają. Dodatkowo przy niektórych czynnościach prawnych związanych z majątkiem wspólnym, jak np. odpłatne nabycie nieruchomości, konieczna jest zgoda współmałżonka.

Majątek wspólny małżonków jest budowany od momentu zawarcia małżeństwa. W takim przypadku wszelkie dobra nabyte przez jednego z małżonków stają się wspólne. Podstawą majątku wspólnego jest wynagrodzenie pobierane za pracę, a także uzyskiwane dochody.

Dziękujemy za ocenę artykułu

Błąd - akcja została wstrzymana

Polecane firmy

Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Dowiedz się więcej Akceptuję