Materiał Partnera

Co powinien zawierać akt notarialny?

Co powinien zawierać akt notarialny?

Akt notarialny jest szczególnym rodzajem dokumentu, a także formą dokonywania czynności prawnej. Jest on niezbędny w wielu różnych sytuacjach – może dotyczyć spadku, udzielenia pełnomocnictwa, umowy darowizny czy sprzedaży. To, w jaki sposób sporządzany powinien być akt i co powinno się w nim znaleźć jest dokładnie określone w prawie o notariacie. Przyjrzyjmy się zatem, co powinien zawierać akt sporządzany przez notariusza.

Czym jest akt notarialny?

Akt notarialny jest szczególnym dokumentem, który potwierdza dokonanie czynności prawnej. Do kancelarii notarialnej kierujemy się z różnego rodzaju sprawami, najczęściej są to kwestie spadkowe (przyjęcie bądź odrzucenie), hipoteczne, testament oraz umowy – sprzedaży, zamiany czy darowizny. Akt sporządzany jest przez notariusza (poza granicą Polski może go sporządzić również konsul RP, jeśli posiada do tego upoważnienie). Warto tutaj podkreślić, że jeśli przepisy prawa wymagają aktu, a ten nie zostanie sporządzony, dana czynność prawna jest nieważna. Oryginały aktów nigdy nie są wydawane stronom – są przechowywane w kancelarii, natomiast strony otrzymują wypisy i odpisy mające takie samo brzmienie i wartość, co oryginalny dokument. Po upływie 10 lat bądź w momencie zamknięcia danej kancelarii akty trafiają do właściwego archiwum ksiąg wieczystych przy sądzie rejonowym. Akt notarialny w Warszawie możemy sporządzić chociażby u Notariusza na Woli.

Co powinien zawierać akt notarialny?

Niezależnie od rodzaju czynności prawnej, każdy akt notarialny powinien zawierać elementy, bez których jest on nieważny i nie ma mocy prawnej. Przede wszystkim na akcie obowiązkowo musi znaleźć się dokładna data sporządzenia dokumentu, zawierająca dzień, miesiąc i rok. Czasami zdarza się, iż na prośbę stron podawana jest również godzina. Data i ewentualna godzina zapisywane są nie tylko cyframi, ale również słownie. Następnie podawana jest nazwa miejscowości, w której sporządzany został akt – nie ma potrzeby podawania nazwy gminy, powiatu czy województwa – wystarczy jedynie miejscowość. Na akcie muszą się również znaleźć dane osoby sporządzającej akt i siedziba kancelarii. Kolejnymi obowiązkowymi informacjami są dane stron, których dotyczy akt notarialny. Są to imiona i nazwiska, imiona rodziców, adresy zamieszkania czy nazwy i siedziby podmiotów – w przypadku osób prawnych. W tym miejscu mogą się także znaleźć dane pełnomocników czy przedstawicieli (jak również innych osób, które przy sporządzaniu aktu były obecne). Następnie niezbędne są oświadczenia stron, a jeśli strony tego żądają – również stwierdzenie faktów i okoliczności, które miały miejsce przy sporządzaniu aktu. Po spisaniu tych elementów następuje stwierdzenie przez notariusza odczytania, przyjęcia i podpisania aktu notarialnego. Niezbędne także są podpisy stron, podpis notariusza, a także pieczęć z godłem.

Dziękujemy za ocenę artykułu

Błąd - akcja została wstrzymana

Polecane firmy

Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Dowiedz się więcej Akceptuję