Materiał Partnera

Co zaliczamy do czynności notarialnych?

Co zaliczamy do czynności notarialnych?

Notariusz jest zobowiązany do dokonywania czynności w formie aktu notarialnego, jeśli wynika to z przepisów prawa lub jeśli jest taka wola stron. Akty notarialne mają charakter dokumentu urzędowego i zazwyczaj spisywane są w kancelarii notarialnej, choć ze względu na szczególne okoliczności, mogą zostać sporządzone także w innym miejscu. Co dokładnie zaliczamy do czynności notarialnych?

Sporządzanie aktów notarialnych

Jedną z czynności dokonywanych przez notariusza jest sporządzanie aktów notarialnych. Są to w szczególności umowy związane ze zmianą statusu prawnego nieruchomości: umowy przedwstępne, deweloperskie, sprzedaży czy zamiany. Notariusz sporządza również umowy darowizny lub dożywocia, jeśli dotyczą one mieszkania, domu lub działki.

Wśród najczęściej sporządzanych aktów notarialnych w Kancelarii Notarialnej Sylwii Środoń-Fugas w Rzeszowie wyróżniamy: umowy sprzedaży nieruchomości, umowy darowizny nieruchomości, oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku, testamenty, umowy majątkowe małżeńskie i o podział majątku wspólnego, umowy spółek oraz pełnomocnictwa. W ramach czynności związanych z prawem spadkowym notariusz dokonuje także czynności takich jak sporządzenie aktu poświadczenia dziedziczenia.

Sporządzanie i spisywanie poświadczeń, protokołów, wypisów i innych dokumentów

Do czynności notarialnych zaliczamy sporządzanie poświadczeń, dotyczących m.in. własnoręczności podpisu albo zgodności odpisu lub kopii z okazanym przez nas dokumentem. Notariusz może również poświadczyć, że dana osoba pozostaje przy życiu lub w określonym miejscu. Inne dokumenty sporządzane przez notariusza to protokoły spisywane m.in. w celu stwierdzenia przebiegu pewnych czynności i zdarzeń (np. tego, że wywołały one określone skutki prawne lub dotyczące stawiennictwa stron). Na żądanie stron notariusz sporządza projekty aktów, oświadczeń, a także sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów, w tym oczywiście aktów notarialnych, które zostały sporządzone w jego kancelarii.

Inne czynności notarialne

Notariusz w ramach czynności notarialnych, które wykonuje, przyjmuje na przechowanie pieniądze, papiery wartościowe, dokumenty lub dane, a także sporządza inne czynności wynikające z odrębnych przepisów. Warto również dodać, że czynności notarialnych dokonuje się zazwyczaj w siedzibie kancelarii, jednak jeśli wynika to z charakteru czynności, mogą one zostać przeprowadzone także w innym miejscu. Czynności dokonuje się także w języku polskim, jednak na żądanie stron notariusz może dokonać czynności w języku obcym, korzystając z pomocy tłumacza przysięgłego.

Dziękujemy za ocenę artykułu

Błąd - akcja została wstrzymana

Polecane firmy

Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Dowiedz się więcej Akceptuję