Materiał Partnera

Co zaliczamy do roszczeń z zakresu prawa pracy?

Co zaliczamy do roszczeń z zakresu prawa pracy?

Większość szczególnie ważnych dziedzin życia społecznego i gospodarczego jest uregulowana przez przepisy zgromadzone w ustawach zawierających obszerne zbiory kluczowych dla nich regulacji. Jednym z takich obszarów są kwestie z zakresu prawa pracy, które dotyczą kształtowania stosunków między pracownikami a pracodawcami, w tym spraw dotyczących ewentualnych roszczeń wynikających z zawartych między nimi umów.

Jakie rodzaje roszczeń mogą być rozstrzygane wg przepisów prawa pracy?

Roszczenia z zakresu prawa pracy są podobne do tych, jakie mogą pojawiać się w przypadku sporów toczonych w kwestiach dotyczących spraw cywilnych, jednak ze względu na zakładaną przez ustawodawcę nierównowagę między pozycją pracownika a pracodawcy, przebiegają w nieco inny sposób. Roszczeniami z zakresu prawa pracy są przede wszystkim roszczenia pojawiające się w związku z istnieniem stosunku pracy, ze stosunku pracy, a także te, w których przedmiotem jest ustalenie istnienia stosunku pracy. Wśród nich znajdą się również roszczenia wynikające z innych przepisów, które na mocy odrębnych regulacji są rozstrzygane według przepisów prawa pracy. Do roszczeń z zakresu prawa pracy zaliczane są także sprawy o świadczenia odszkodowawcze z tytułu chorób zawodowych oraz wypadków przy pracy.

Co zaliczamy do roszczeń ze stosunku pracy?

Roszczenia ze stosunku pracy należą do najczęściej rozstrzyganych sporów między pracodawcą a pracownikiem. Dotyczą one wszelkiego rodzaju roszczeń zgłaszanych w celu dochodzenia swych praw z tytułu niewywiązania się z zapisów prawa pracy albo określonych w umowie o pracę, a także nienależytego ich wykonania. Mogą to być m.in. spory o wysokość wynagrodzenia, odprawy czy premii. Do częstych przypadków należą także kwestie sporów spowodowanych rozwiązaniem umowy o pracę i łączącymi się z tym okolicznościami. Zdarzają się też roszczenia wynikające z żądania wydania lub sprostowania świadectwa pracy czy doprecyzowania obowiązków w zawartej umowie o pracę.

Jakie są roszczenia związane ze stosunkiem pracy?

Roszczenia związane ze stosunkiem pracy pojawiają się w przypadkach, w których do sporu dochodzi z uwagi na istniejący stosunek pracy, choć ich treść nie jest bezpośrednio z nim związana. Przykładem może być dochodzenie odszkodowania za naruszenie dóbr osobistych, utracone świadczenia czy uszczerbek na zdrowiu niebędący chorobą zawodową.

Pomoc w przypadku pojawiania się roszczeń z zakresu prawa pracy zgłaszanych przez pracowników można uzyskać, korzystając z usług Kancelarii Radców Prawnych CGH, specjalizującej się również w prawie handlowym i cywilnym.

Dziękujemy za ocenę artykułu

Błąd - akcja została wstrzymana

Polecane firmy

Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Dowiedz się więcej Akceptuję