Materiał Partnera

Czy testament lepiej sporządzić samodzielnie, czy u notariusza?

Czy testament lepiej sporządzić samodzielnie, czy u notariusza?

Testament ma z reguły postać pisemną i jest dokumentem, w którym dana osoba określa, co ma się stać po jej śmierci z posiadanym przez nią majątkiem. Może być sporządzony własnoręcznie, ustnie (w szczególnych przypadkach) lub też przez notariusza i ma on wówczas formę aktu notarialnego. Który z wymienionych sposobów jest najlepszy? Przeczytaj tekst, aby dowiedzieć się więcej na ten temat.

Jak może wyglądać samodzielne sporządzanie testamentu?

Podstawowym rodzajem testamentu jest dokument napisany pismem ręcznym przez osobę, której dotyczy, a także opatrzony jej podpisem oraz datą. Możliwe jest również sporządzenie go ustnie, ale wówczas musi się to stać w obecności dwóch świadków wobec odpowiedniego urzędnika. Trzecim sposobem zaliczanym do standardowych jest sporządzenie testamentu u notariusza, jednak są jeszcze sytuacje szczególne. Przykładowo, jeśli dana osoba przebywa na służbie wojskowej, jej wola jest spisana przez dowódcę. Z kolei w przypadku sporządzania testamentu na statku lub w samolocie, robi się to w obecności kapitana. Testament ustny obowiązuje wówczas, gdy pojawiają się przewidywania co do czyjejś rychłej śmierci.

Sporządzenie testamentu u notariusza

Inną opcją jest sporządzenie testamentu u notariusza. Wykonanie go w formie aktu notarialnego nadaje mu moc urzędową, nie jest on już zatem dokumentem prywatnym. Główną korzyścią płynącą ze skorzystania z usług notariusza jest fachowa wiedza, jaką on dysponuje. Sporządzony przez niego testament będzie bardzo precyzyjny, dzięki czemu intencję zmarłego będzie można łatwo odczytać – wyjaśnia pracownik Kancelarii Notarialnej w Częstochowie. Osoba, której dotyczy testament, może być zatem pewna, że wydane przez nią wskazówki co do podziału majątku zostaną zrealizowane, zwłaszcza że taki dokument przechowuje się w specjalnej bazie.

Jak przebiega sporządzanie testamentu u notariusza?

Podstawą do sporządzenia testamentu jest dysponowanie zdolnościami do czynności prawnych przez osobę, której on dotyczy. Jeśli warunek ten jest spełniony, notariusz przygotowuje dokument, jednocześnie wyjaśniając testatorowi kolejne etapy oraz rozwiewając jego ewentualne wątpliwości. Na końcu spadkodawca podpisuje sporządzony akt. Przed wizytą w kancelarii warto dokładnie przemyśleć treść dokumentu. Popularność testamentów notarialnych wynika z tego, że są one najpewniejszą formą zapisu ostatniej woli. Specjaliści zaznajomieni z przepisami dotyczącymi spadków zadbają o to, aby dokument został sporządzony bezbłędnie oraz aby nie pojawiły się żadne niejasności co do wytycznych określonych przez testatora.

Dziękujemy za ocenę artykułu

Błąd - akcja została wstrzymana

Polecane firmy

Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Dowiedz się więcej Akceptuję