Materiał Partnera

Czy złożenie wniosku o naprawę szkód górniczych przerywa bieg przedawnienia?

Czy złożenie wniosku o naprawę szkód górniczych przerywa bieg przedawnienia?

Szkody górnicze – na czym polegają?

Funkcjonowanie wielu kopalni nie pozostaje obojętne dla terenu, na którym się znajdują. W wyniku pracy zakładów górniczych mogą powstawać różnego rodzaju ruchy, które w efekcie powodują wstrząsy.  Będą one przyczyną szkód występujących, zarówno w zakresie budynków mieszkalnych, jak i budowli gospodarczych czy rolniczych. Między innymi może dojść do uszkodzenia ścian, instalacji hydraulicznych, a nawet pęknięć fundamentów. W gospodarstwach rolnych ogromnym problemem staje się powstawanie osuwisk, które uniemożliwiają uprawę rolną, a tym samym wpływają na utrudnienia związane z prowadzeniem gospodarstwa. W takich sytuacjach zasadne jest wystąpienie o  odszkodowanie za szkody górnicze. Oczywiście istnieje możliwość uzyskania rekompensaty lub przewrócenie stanu poprzedniego uszkodzeń, jednak co w sytuacji, gdy szkoda została zauważona zbyt późno?

Na czym polega przedawnienie?

W przypadku roszczeń o naprawę szkód górniczych obowiązuje określony termin przedawnienia.  Zgodnie z art. 149 ustawy prawa geologicznego i górniczego roszczenia w sprawach o odszkodowanie za szkody spowodowane działalnością zakładów górniczych przedawniają się z upływem 5 lat od momentu, w którym poszkodowany zauważył szkodę. Z racji tego, w terminie 5 lat od spostrzeżenia szkody, poszkodowany ma prawo ubiegać się o odszkodowanie pieniężne lub przywrócenie stanu poprzedniego, jeśli istnieje taka możliwość. Niestety w przypadku niektórych ubytków, nie da się ich zauważyć od razu. Procesy geologiczne trwają latami, z racji czego dostrzeżenie pęknięć fundamentów i skutków, jakie to za sobą niesie, nie jest proste i może mieć miejsce w późniejszym czasie.

Jakie działania mogą wpłynąć na przerwanie biegu przedawnienia?

Po przekroczeniu terminu przedawnienia, dochodzenie swoich praw nie będzie prostym procesem. Jeśli wniosek zostanie złożony po upływie granicznego czasu, zakład górniczy może podnieść zarzut o przedawnienia roszczenia. W tej sytuacji sąd może uznać taki wniosek za zasadny i oddalić powództwo poszkodowanego, jednak w niektórych sytuacjach zarzut może zostać uznany za niezasadny i tym samym będzie to miało pozytywny efekt dla poszkodowanego. Między innymi ma to miejsce w sytuacji, gdy poszkodowany złożył wniosek bezpośrednio do kopalni o odszkodowanie.

Zakład górniczy nie jest podmiotem, który ma prawo wszcząć jakiekolwiek postępowanie. — W związku z tym istnieje szansa, że przedsiębiorca zakładu celowo opóźniał procedury ugodowe, zapewniając poszkodowanego o niezwłocznej naprawie, bez konieczności kierowania pozwu do sądu. W takiej sytuacji, jeśli zakład górniczy nie wywiązał się z obietnic w należytym czasie, sąd może uznać nadużycie prawa podmiotowego ze strony zakładu i tym samym oddalić przedawnienie biegu – jak podkreśla  specjalista z firmy Kompensata sp. z o.o.  Co więcej, przerwanie biegu przedawnienia może być możliwe także w wyjątkowej sytuacji pokrzywdzonych, braku wiedzy i ograniczonych możliwościach dochodzenia, a także duże znaczenie ma czas, jaki upłynął od momentu przedawnienia.

Prawo a przerwanie biegu przedawnienia

Czynności, które mogą przerwać bieg przedawnienia, są ściśle określone w Kodeksie Cywilnym. Zgodnie z art. 123 kc bieg przedawnienia może zostać przerwany w sytuacji:
- Przez każdą czynność przed sądem lub innym organem powołanym do rozpoznawania spraw, lub egzekwowania roszczeń danego rodzaju albo przed sądem polubownym, przedsięwziętą bezpośrednio w celu dochodzenia lub ustalenia albo zaspokojenia, lub zabezpieczenia roszczenia,
- Przez uznanie roszczenia przez osobę, przeciwko której roszczenie przysługuje,
- Poprzez wszczęcie mediacji. 
Zgodnie z powyższym przerwanie biegu przedawnienia, pozostaje możliwe tylko w niektórych przypadkach. Niezależnie od tego, jaki minął okres od przedawnienia oraz na jaką formę odszkodowania chcemy się zdecydować, w przypadku rozpoczęcia postępowania warto skorzystać z pomocy specjalistów, którzy należycie przeprowadzą nas przez cały proces dochodzenia.

Dziękujemy za ocenę artykułu

Błąd - akcja została wstrzymana

Polecane firmy

Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Dowiedz się więcej Akceptuję