Materiał Partnera

Czym jest zorganizowana grupa przestępcza?

Czym jest zorganizowana grupa przestępcza?

Zorganizowana grupa przestępcza kojarzona jest głównie z działalnością mafii. W sądowych orzeczeniach można znaleźć definicję, która wskazuje, że tworzą ją co najmniej trzy osoby. Łączy ich wspólny cel, którym jest chęć popełniania przestępstw. Grupa taka ma pewną zorganizowaną strukturę, zwykle jest trwała i gromadzi narzędzia służące jej celom. Typowe są dla niej również skoordynowany sposób działania i specyficzne powiązania członków.

Udział w zorganizowanej grupie przestępczej

Stwierdzenie przynależności do zorganizowanej grupy przestępczej wymaga udowodnienia przez organy ścigania:

  • faktu przystąpienia sprawcy do grupy przy pełnej jego świadomości celów i form działania,
  • poddania się panującym w grupie dyscyplinie i hierarchii,
  • udziału w nielegalnej działalności grupy, również o charakterze pomocniczym.

Zorganizowana grupa przestępcza może angażować do swoich zadań również osoby z zewnątrz. Na takich osobach również ciążą zarzuty przynależności do grupy. Prokuratura może również potraktować jak taką grupę różne szajki, ludzi połączonych ze sobą w innych sposób, np. przez więzy krwi. Warunkiem jest tu dokonywanie przez nich czynów zabronionych. To jednak stanowisko uważane jest za błędne i niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa. W wielu sytuacjach może być zatem istotne zaangażowanie obrońcy z doświadczonej kancelarii adwokackiej, który specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa karnego.

Kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą

Jak podkreślają specjaliści Kancelarii Adwokackiej w Katowicach, grupa przestępcza ma najczęściej charakter hierarchiczny. W tym przypadku zawsze występuje ktoś, kto kieruje jej działaniami. Może to być jedna lub więcej osób, które zajmują się:

  • rzeczywistym sprawowaniem władzy i kontroli nad działalnością grupy,
  • wydawaniem poleceń jej członkom,
  • podejmowaniem decyzji dotyczących grupy,
  • egzekwowaniem poleceń i decyzji.

Żeby dana osoba została uznana za kierującą zorganizowaną grupą przestępczą, wszystkie te elementy muszą być spełnione łącznie.

Wiele grup przestępczych ma charakter zbrojny. Oznacza to, że w swojej działalności gromadzą i wykorzystują broń lub zakładają jej użycie. Fakt ten wiąże się z możliwością postawienia ich członkom najpoważniejszych zarzutów, które zagrożone są wysokimi karami pozbawienia wolności. Sprawy z tego zakresu zwykle są skomplikowane i trwają przez wiele miesięcy. Przygotowanie obrony wymaga ogromnej wiedzy i zastosowania właściwej taktyki, która będzie dostosowana do indywidualnej sytuacji klienta.

Dziękujemy za ocenę artykułu

Błąd - akcja została wstrzymana

Polecane firmy

Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Dowiedz się więcej Akceptuję