Materiał Partnera

Dlaczego notariusz wręcza wypis, a nie oryginał aktu notarialnego?

Dlaczego notariusz wręcza wypis, a nie oryginał aktu notarialnego?

Wykonanie czynności notarialnej wiąże się ze sporządzeniem przez notariusza aktu notarialnego zawierającego wszystkie niezbędne informacje. Oryginał jest następnie podpisywany przez przystępujące do aktu strony. Nie otrzymują one jednak oryginału, co może być zaskoczeniem dla wielu osób, a specjalnie przygotowany, podpisany przez notariusza oraz opatrzony jego pieczęcią wypis.

Co jest fizycznym dowodem sporządzenia aktu notarialnego?

Korzystanie z usług notariusza pozwala na załatwienie wielu formalności dotyczących wykonania czynności prawnych łączących się m.in. z rozporządzaniem własnym majątkiem, sprawami związanymi z dziedziczeniem, a także stosunkami rodzinnymi czy zawieraniem umów. Daje również możliwość uzyskania pewności, że wszystkie procedury zostały przeprowadzone właściwie, a ich rezultaty nie zostaną podważone. Fizycznym dowodem sporządzenia odpowiedniego aktu notarialnego jest otrzymywany przez strony wypis z aktu notarialnego, zawierający dokładne wskazanie informacji mających związek z dokonanymi czynnościami notarialnymi. W Lublinie można to uczynić, korzystając z pomocy Kancelarii Notarialnej Notariusz Laury Ferorelli.

Dane na temat aktu notarialnego są umieszczane w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych, które jest prowadzone przez Krajową Radę Notarialną, oryginał dokumentu jest przechowywany w kancelarii przez okres 10 lat, co pozwala na zgłoszenie się przez osoby uprawnione w celu otrzymania z niego wypisu. Po tym czasie jest przekazywany do archiwum wydziału ksiąg wieczystych odpowiedniego sądu rejonowego. Dzieje się tak również wówczas, gdy kancelaria notarialna zostaje zlikwidowana.

Jaka jest rola wypisu z aktu notarialnego?

Zgodnie z prawem o notariacie strony przystępujące do aktu notarialnego otrzymują od notariusza jego wypis, natomiast oryginał pozostaje w kancelarii. Mechanizm ten stanowi jeden z elementów pozwalających na utrzymanie pewności obrotu prawnego, będącej wśród istotniejszych celów działalności notariatu. Dzieje się tak, ponieważ dzięki temu zawsze istnieje możliwość sprawdzenia przez osoby uprawnione treści, stron przystępujących do aktu oraz daty jego sporządzenia. Warto pamiętać, że odpis jest dokładnym odzwierciedleniem oryginału, a także ma identyczną moc dowodową, może być więc przedstawiany w każdej instytucji oraz w ramach procedur administracyjnych i sądowych.

Sprawy związane z otrzymaniem wypisu wcześniej sporządzonego aktu notarialnego można załatwić w Kancelarii Notarialnej Notariusz Laury Ferorelli w Lublinie. Wiąże się to z opłatą wynikającą z zapisów obowiązującej taksy notarialnej, a także pociąga za sobą konieczność wykazania, że jest się uprawnionym do jego pozyskania.

Dziękujemy za ocenę artykułu

Błąd - akcja została wstrzymana

Polecane firmy

Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Dowiedz się więcej Akceptuję