Materiał Partnera

Jak formalnie uregulować kontakty z dzieckiem po rozwodzie?

Jak formalnie uregulować kontakty z dzieckiem po rozwodzie?

Rozwód to przykre, aczkolwiek często podyktowane rozsądkiem zdarzenie, które pociąga za sobą wiele reperkusji. Jedną z kwestii, którą warto rozważyć już na etapie składania dokumentów rozwodowych, jest podział opieki nad wspólnym potomstwem. W jaki sposób uregulować kontakty z dzieckiem po rozwodzie? Kto i w jaki sposób może formalnie domagać się uregulowania tych kontaktów?

Jak można domagać się uregulowania kontaktów z dzieckiem?

Warto zdawać sobie sprawę, że dzieci i rodzice mają nie tylko prawo, ale też i obowiązek utrzymywania ze sobą kontaktów. Nie ustaje on nawet z chwilą formalnego rozstania dorosłych pozostających w związku małżeńskim.

Dlatego uregulowania omawianej kwestii może się domagać zarówno matka, jak i ojciec. Co więcej, takie prawo przysługuje rodzicom niezależnie od ich aktualnej władzy rodzicielskiej.

Zazwyczaj kwestię uregulowania kontaktów z dzieckiem rozstrzyga się na etapie sprawy rozwodowej. W pozwie rozwodowym zamieszcza się wówczas propozycję kształtu uregulowania kontaktów z małoletnim. Ponadto obydwoje z małżonków będą mieli prawo do wypowiedzenia się w tej kwestii.

Jeśli w trakcie trwania sprawy rozwodowej rodzice dziecka nie mogą ustalić kompromisowej wersji, można wówczas złożyć wniosek o zabezpieczenie kontaktów na czas toczącego się postępowania – tłumaczy prawnik z Kancelarii Adwokackiej Bartosza Kamila Odrębskiego.

Gdy w trakcie rozwodu kwestia kontaktów z dzieckiem została w jakiś sposób zaniedbana, to również po rozwodzie istnieje sposób na uregulowanie tego aspektu, mianowicie należy wystąpić do sądu z wnioskiem.

Sądowe uregulowanie kontaktów

Pierwszym krokiem do uzyskania faktycznej możliwości realizowania kontaktów po rozwodzie jest uzyskanie orzeczenia sądu. Jest to jednak dopiero wstęp do rozwiązania sprawy, a zarazem dopiero formalność. Faktyczne sposoby realizacji tych kontaktów trzeba bowiem ustalić na drodze indywidualnej. Chodzi o to, by porozumieć się na temat harmonogramu spotkań i ich częstotliwości w przypadku każdego z rodziców, a także co do miejsca stałego zamieszkania dziecka i sposobu jego wychowywania. 

We wniosku o ustanowienie kontaktów z dzieckiem należy przede wszystkim  zaproponować oczekiwaną formę  tych kontaktów. Może to być spotkanie osobiste, ale także rozmowa wideo. Oprócz tego trzeba ustalić wszelkie kwestie związane z zabieraniem dziecka spoza miejsca zamieszkania na dłuższy okres, na przykład na ferie lub wakacje. Dokument ten powinien zatem zawierać szereg szczegółowych i praktycznych zapisów dotyczących życia codziennego rodziny po rozwodzie. Warto na tym etapie skorzystać z pomocy prawnika specjalizującego się w prawie rodzinnym.

W sprawach o ustalenie kontaktów z dzieckiem organ sądowy uwzględnia zarówno treść wniosku, jak i wolę rodzica występującego o kontakty, a także potrzeby rozwojowe i indywidualne dziecka.

W razie ewentualnych konfliktów

Jeśli jest problem z realizacją zaplanowanych założeń, to niekiedy konieczne jest wyznaczenie przez sąd kuratora, który – sprawując nadzór nad wykonywaniem obowiązków rodzicielskich – dba o to, by kontakty przebiegały w sposób prawidłowy.

W skrajnych przypadkach sąd może ograniczyć lub nawet całkiem zakazać kontaktów danego rodzica z dzieckiem. Bywa tak w sytuacjach, gdy na przykład stwarza on zagrożenie dla bezpieczeństwa dziecka.

 

Dziękujemy za ocenę artykułu

Błąd - akcja została wstrzymana

Polecane firmy

Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Dowiedz się więcej Akceptuję