Materiał Partnera

Jak odbywa się proces działu spadku?

Jak odbywa się proces działu spadku?

Wraz ze śmiercią bliskich osób pojawia się konieczność rozdzielenia spadku między spadkobierców, według ustawy lub zgodnie z testamentem spadkodawcy. Postępowanie w tej sprawie jest dwuetapowe i składa się ze stwierdzenia nabycia spadku przed sądem lub uzyskania aktu poświadczenia przed notariuszem oraz działu spadku, również przed Sądem lub notariuszem. Na etapie stwierdzenia nabycia spadku lub poświadczenia dziedziczenia uzyskujemy jedynie potwierdzenie kto i w jakiej części (ułamku) dziedziczny spadek. Spadek faktycznie podzielimy dopiero na etapie działu spadku. Jak przebiega polubowny dział spadku, a na czym polega procedura sądowa w sprawie? Sprawdźmy.

Jak wygląda umowny dział spadku?

Dział spadku w formie umowy może być przeprowadzony wyłącznie wtedy, kiedy wszyscy spadkobiercy są ze sobą zgodni co do składników wchodzących w skład spadku oraz co do woli spadkodawcy. W takiej sytuacji, w zależności od preferencji osób biorących udział w podziale, dział spadku może być sporządzony ustnie lub pisemnie. Zalecamy zawarcie pisemnej umowy o dział spadku, przed notariuszem, co wymaga jednak jednoczesnej obecności wszystkich uprawnionych do podziału. 

W przypadku, gdy w skład spadku wchodzi nieruchomość, umowny i notarialny dział spadku jest konieczny, inaczej nie można przenieść własności nieruchomości w razie takiej intencji stron. Jednym z rozwiązań może być przejęcie nieruchomości i/lub ruchomości przez jedną osobę z obowiązkiem spłaty pozostałych, innym sprzedaż rzeczy i podział otrzymanej w ten sposób kwoty między wszystkie osoby.

Jak przeprowadzić postępowanie sądowe o dział spadku?

Czasami zdarza się, że spadkobiercy nie są w stanie dojść między sobą do porozumienia i do wypracowania wspólnego kompromisu. W takim przypadku konieczne będzie zatem wkroczenie na drogę sądową, które rozpoczyna się od dostarczenia do Sądu ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy stosownego wniosku wraz z niezbędnymi załącznikami.

Na tym etapie warto skorzystać z pomocy specjalistów z Kancelarii Radcy Prawnego Aneta Wasiluk w Gdańsku, którzy pomogą w przygotowaniu zarówno wniosku głównego, jak i dokumentów z nim związanych oraz zaproponują podział spadku z uwzględnieniem Państwa interesów. Wraz z wnioskiem o dział spadku obowiązkowo należy złożyć do Sądu prawomocne postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku lub akt poświadczenia dziedziczenia, dokumenty potwierdzające składniki spadku oraz ich wartość, jak również należycie uzasadnić i potwierdzić swoją sytuację majątkową i zarobkową, celem uzyskania rozstrzygnięcia sporu zgodnie ze swoim wnioskiem i propozycją podziału.

W toku postępowania Sąd ustala skład oraz wartość spadku, a także dokonuje jego podziału na 3 sposoby. Jednym rozwiązaniem jest podział fizyczny, który polega na podziale spadku w naturze, czyli przyznaniu spadkobiercom według wielkości i ich udziałów poszczególnych przedmiotów wchodzących w skład spadku (jeżeli nie da się podzielić spadku, tak, aby wartość przedmiotów była równa udziałowi spadkowemu, możliwe jest ustalenie dopłat). Sąd może również przyznać przedmioty jednej lub kilku osobom z obowiązkiem lub bez obowiązku spłaty pozostałych (w szczególności, gdy rzeczy nie da się podzielić). Z kolei ostatnim sposobem jest sprzedaż elementów wchodzących w skład spadku i rozdzielenie kwoty pomiędzy spadkobierców (podział cywilny).

Dziękujemy za ocenę artykułu

Błąd - akcja została wstrzymana

Polecane firmy

Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Dowiedz się więcej Akceptuję