Materiał Partnera

Jak ogłosić upadłość konsumencką?

Jak ogłosić upadłość konsumencką?

Życie pisze nam różne scenariusze. Nie zawsze są takie, jakich byśmy oczekiwali. Osoby posiadające kredyty z różnych powodów czasami przestają być zdolne do ich spłacania. Warto wiedzieć, że istnieje rozwiązanie takiej sytuacji. Jest nim tzw. upadłość konsumencka. Czym tak naprawdę jest, z czym się wiąże i kto może ją ogłosić? Tego dowiecie się z poniższego artykułu.

Czym jest upadłość konsumencka i kto ją ogłasza?

Upadłość konsumencka to procedura sądowa, która umożliwia oddłużenie osób posiadających kredyty, a niebędących w stanie spłacać swoich zobowiązań. Upadłość konsumencka ogłaszana jest wyłącznie przez sąd, dlatego też postępowanie upadłościowe należy powierzyć profesjonalnym prawnikom. Jednym z prawników specjalizujących się w postępowaniach upadłościowych jest Radca Prawny Beata Kotula. Skorzystanie z pomocy prawnej pomoże nam uzyskać analizę prawną naszej sytuacji oraz pomoc w przeprowadzeniu całego postępowania, które może być niełatwe dla osoby niemającej z prawem styczności na co dzień. Warto podkreślić, że upadłość konsumencka dotyczy wyłącznie osób fizycznych, nieposiadających statusu przedsiębiorcy. W przypadku upadłości firm funkcjonują odmienne przepisy. Wbrew pozorom upadłość konsumencka to skuteczny sposób na nowy start i wyjście ze spirali zadłużeń. Każdy wniosek o upadłość konsumencką wymaga dokładnego przeanalizowania sytuacji. Oddłużenie w ramach tej procedury może być uzyskane tylko wtedy, gdy spełnione są odpowiednie warunki. Jakie konkretnie?

Jakie warunki należy spełnić, aby upadłość mogła być ogłoszona?

Przede wszystkim, aby upadłość mogła być ogłoszona, konsument musi być niewypłacalny, czyli musi utracić realną zdolność do regulowania zobowiązań. Sytuacja finansowa jednak nie może wynikać z niedbalstwa lub umyślnego działania. Z reguły przyjmuje się, że niewypłacalność konsumenta powinna trwać minimum 3 miesiące. Co istotne, w ciągu tych trzech miesięcy konsument nie może spłacać zobowiązań, gdyż wniosek taki zostanie odrzucony. Aby upadłość została z powodzeniem ogłoszona, musi być dobrze uzasadniona, stąd też jak wspomnieliśmy już wcześniej, nieoceniona w tej procedurze jest pomoc doświadczonej kancelarii prawnej. Należy tutaj podkreślić, że sądy mniej chętnie ogłaszają upadłość młodych osób, z racji nieodpowiedzialnego ich działania. Stąd też należy podejść do sprawy ostrożnie. Upadłość konsumencką można ogłosić raz na dziesięć lat, poda warunkiem, że dłużnik w sposób celowy nie doprowadził do zwiększenia czy powstania swoich długów. Jeśli jesteśmy posiadaczami majątku, na przykład domu czy mieszkania, a jego wartość przekracza wartość długu, nie warto składać wniosku o upadłość, ponieważ spowoduje to utratę posiadanego majątku. Procedura upadłości konsumenckiej nie dotyczy jednak zobowiązań alimentacyjnych, postępowań karnych czy zasądzonego odszkodowania, czy renty.

Jak wygląda procedura upadłości konsumenckiej?

Przy pomocy doświadczonych prawników przygotowywany jest wniosek o upadłość konsumencką, który składany jest do sądu upadłościowego, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania dłużnika. We wniosku należy zawrzeć wszelkie informacje na temat zobowiązań  finansowych – potrzebna więc będzie lista wierzycieli, terminy zapłaty i zaległe kwoty. W formularzu opisywany jest również majątek dłużnika wraz z ewentualnym zabezpieczeniem (np. mieszkanie z hipoteką). Wniosek o upadłość zostanie odrzucony, jeśli jakiekolwiek informacje zostaną przez nas ukryte. Bardzo ważnym punktem wniosku jest uzasadnienie, w jaki sposób doszło do niewypłacalności. Muszą to być solidne argumenty poparte dowodami. Przykładem może być utrata pracy w związku z poważną chorobą uniemożliwiającą jej świadczenie – dowodem będzie wówczas historia choroby i opinie lekarzy. Na podstawie wniosku sąd podejmuje decyzję i ogłasza upadłość konsumencką, jeśli jego zdaniem jest ona zasadna. Następnie powiadamia o tym fakcie wierzycieli, a także organy podatkowe oraz ZUS lub KRUS.

Dziękujemy za ocenę artykułu

Błąd - akcja została wstrzymana

Polecane firmy

Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Dowiedz się więcej Akceptuję