Materiał Partnera

Jak podzielić majątek po rozwodzie?

Jak podzielić majątek po rozwodzie?

Rozwód stanowi ostateczne zakończenie małżeństwa. Zdarza się jednak, że nie kończy on automatycznie wszystkich spraw pomiędzy małżonkami. W wielu przypadkach mąż i żona posiadają wspólny majątek – dom lub mieszkanie, samochody, nieruchomości, rachunki bankowe, kredyty itp. Wyrok sądowy, w którym orzekany jest rozwód, z reguły nie dzieli dóbr. Sprawdź, jak zatem dokonać podziału majątku!

 

Majątek do podziału

W małżeństwie zasadniczo istnieją trzy rodzaje majątku:

 • majątek wspólny,
 • majątek osobisty żony,
 • majątek osobisty męża.

 

Stan taki jest charakterystyczny dla małżeństw, które nie podpiszą odpowiedniej umowy przed notariuszem. Majątek osobisty obejmuje wszystko to, co każdy z małżonków zgromadził przed ślubem i to, co zostało nabyte przez małżonka w drodze dziedziczenia lub darowizny.

 

Jak podkreślają specjaliści z Kancelarii OMEGA-LEX, wszystkie dobra i korzyści, np. wynagrodzenie, tworzą z zasady wspólny majątek. Majątek ten nie może być podzielony, dopóki trwa wspólność ustawowa. Zniesienie wspólności może zostać przeprowadzone polubownie, na drodze umowy notarialnej lub postępowania sądowego. Bez względu na przyjęty sposób podziału, strony powinny przemyśleć, jak rozdzielić wspólne dobra. Wyjście ze współwłasności może być przeprowadzone poprzez:

 • przyporządkowanie każdemu z małżonków konkretnych przedmiotów, których stają się jedynymi właścicielami,
 • postanowienie, że jeden z małżonków uzyskuje na wyłączność dany składnik majątku, ale musi zapłacić drugiemu połowę jego wartości,
 • sprzedaż wspólnych dóbr i podzielenie uzyskanych środków finansowych.

 

Pierwsze dwa sposoby wymagają na ogół sporządzenia skomplikowanych umów, szczególnie gdy majątek obejmuje wiele składników. Wsparcie profesjonalnego adwokata znacząco ułatwia przeprowadzenie powyższych czynności.

 

Co nie podlega podziałowi?

Warto pamiętać, że podział majątku po rozwodzie nie dotyczy takich elementów jak:

 • dobra nabyte przed powstaniem wspólności ustawowej,
 • dobra uzyskane w drodze dziedziczenia, zapisu lub darowizny,
 • prawa majątkowe, które wynikają wspólności łącznej, podlegającej odrębnym regulacjom prawnym,
 • dobra, które służą wyłącznie do zaspokajania potrzeb małżonka,
 • prawa niezbywalne, przysługujące tylko jednej osobie,
 • dobra uzyskane z tytułu odszkodowania za uszkodzenie ciała, wywołanie rozstroju, zadośćuczynienia za doznaną krzywdę,
 • dobra uzyskane z tytułu nagrody za osobiste osiągnięcia,
 • prawa autorskie oraz prawa pokrewne, prawa własności przemysłowej.

 

Powyższe elementy nie podlegają podziałowi po rozwodzie co do zasady.

 

Dziękujemy za ocenę artykułu

Błąd - akcja została wstrzymana

Polecane firmy

Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Dowiedz się więcej Akceptuję