Materiał Partnera

Jak przygotować firmę do sukcesji?

Jak przygotować firmę do sukcesji?

Sukcesja firmy to, innymi słowy, przekazywanie przedsiębiorstwa w ręce spadkobierców. Ci mogą kontynuować jego działalność na dotychczasowych zasadach, takich jak za życia właściciela. Żeby tak się stało, potrzebne jest między innymi powołanie zarządcy sukcesyjnego oraz zgłoszenie zarządcy sukcesywnego do CEIDG. W jaki sposób się to odbywa? O jakie formalności trzeba zadbać?

Co mówi na ten temat prawo?

Kwestię sukcesji firmy reguluje Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej i innych ułatwieniach związanych z sukcesją przedsiębiorstw.

Celem zawartych tam zapisów jest uregulowanie kwestii przekazania przedsiębiorstwa w zarządzaniu spadkobiercom. Firma, po przejęciu przez wskazane osoby, ma działać na takiej samej zasadzie, jak odbywało się to za życia właściciela, od momentu otwarcia spadku do jego podziału.

W ten sposób działalność gospodarcza ma uchronić się przed ewentualnymi stratami związanymi z przejęciem władzy przez nowego właściciela.

Plan sukcesji i powołanie zarządu

Właściwa sukcesja musi być poprzedzona tzw. planem sukcesji, który uwzględni kwestię majątku, wyposażenia, tytułów władczych oraz wiedzy i kontraktów. Wskazane jest także wykonanie odpowiedniego audytu prawnego oraz finansowego.

Wszystko to ma niebagatelne znaczenie w kontekście działalności przedsiębiorstwa po śmierci dotychczasowego właściciela.

Taki plan można opracować wspólnie z prawnikiem, na przykład ADWOKAT SŁUPSK. Dobrze opracowany projekt sukcesji to już połowa sukcesu. Dzięki temu spadkobiercy będą mogli płynnie kontynuować działalność firmy.

Oficjalne zapisy mówią o tym, że właściciel może:

  • ustanowić zarządcę sukcesyjnego
  • lub zastrzec, że z chwilą jego śmierci wskazany prokurent stanie się zarządcą sukcesyjnym.

Dzięki wskazaniu zarządcy za życia i zgłoszeniu do ewidencji przedsiębiorstwo zachowuje moc dotychczas podpisanych umów i ciągłość kontraktów. Sam zarządca może natomiast natychmiast po śmierci przedsiębiorcy może zająć się prowadzeniem firmy – bez wizyty u notariusza. Oprócz tego zyskuje prawo do potwierdzenia możliwości wykonywania koncesji lub zezwoleń.

Jakie dokumenty będą potrzebne?

Do powołania zarządcy sukcesyjnego potrzebne jest oświadczenie o powołaniu zarządcy sukcesyjnego w formie pisemnej. Przepisy mówią ponadto o konieczności uzyskania pisemnej zgody zarządcy na pełnienie tej funkcji.

Nie bez znaczenia jest też wpisanie zarządcy do CEIDG, ponieważ zasady dotyczące sukcesji odnoszą się wyłącznie do firm uwzględnionych w tym rejestrze.

Dziękujemy za ocenę artykułu

Błąd - akcja została wstrzymana

Polecane firmy

Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Dowiedz się więcej Akceptuję