Materiał Partnera

Jak przygotować się do postępowania spadkowego?

Jak przygotować się do postępowania spadkowego?

Na co dzień postępowanie spadkowe nie jest popularnym tematem. Jego zaistnienie wiąże się ze śmiercią osoby, która najczęściej jest kimś bliskim dla spadkobiercy. Należy jednak pamiętać o zabezpieczeniu swoich praw i interesów, nawet podczas żałoby. Dowiedz się, w jaki sposób możesz przygotować się do postępowania spadkowego oraz jaki jest jego przebieg.

Kiedy jest przeprowadzane postępowanie spadkowe?

Przeprowadzenie postępowania spadkowego nie jest obowiązkowe. Jednak należy pamiętać o terminie sześciu miesięcy, w trakcie których należy złożyć oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku. Jeśli ten obowiązek nie zostanie dopełniony, wtedy odgórnie uznaje się, że spadek został przyjęty z dobrodziejstwem inwentarza. Wynika to z przepisu, który stanowi, iż prawa do spadku nabywa się w chwili śmierci testatora.

Postępowanie spadkowe warto przeprowadzić, gdy:

  • odziedziczona zostaje nieruchomość – w celu rozporządzania domem czy mieszkaniem,
  • w testamencie występuje więcej niż jeden spadkobierca.

Jak wyjaśniają eksperci z  Kancelarii Adwokackiej dr. Mikołaja Budzikowskiego, potwierdzenie nabycia spadku można uzyskać:

  • u notariusza – sporządzi on i zarejestruje akt poświadczenia dziedziczenia, 
  • w sądzie – na wniosek osób zainteresowanych rozstrzygnięciem praw do dziedziczenia oraz gdy notariusz odmówi przeprowadzenia nabycia spadku, w takiej sytuacji warto wynająć adwokata.

Postępowanie spadkowe w sądzie – o czym należy pamiętać?

Postępowanie spadkowe odbywa się w sądzie właściwym dla ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy. Adwokat, który będzie Cię reprezentować w sprawie spadkowej, sporządzi wniosek o stwierdzenie nabycia spadku. Należy pamiętać o:

  • podaniu danych wszystkich osób, których praw może dotyczyć postępowanie,
  • dołączeniu aktu zgonu testatora,
  • w przypadku postępowania regulowanego przepisami, załączeniu aktu urodzenia lub małżeństwa, który będzie dowodem pokrewieństwa.

Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku w sądzie wiąże się z uiszczeniem opłaty sądowej.

Przebieg postępowania

Postępowanie spadkowe w sądzie ma na celu ustalenie, kto dziedziczy po osobie zmarłej. Badane będą okoliczności sporządzenia testamentu, jeśli taki istnieje. Spadkobierca będzie zobowiązany do złożenia zapewnienia spadkowego, jednak jeśli będzie ono budzić wątpliwości, to sąd ogłosi wezwanie do spadkobierców, którzy mogą się zgłosić w ciągu 6 miesięcy. Gdy okoliczności dziedziczenia będą jasne, sąd wyda stwierdzenie nabycia spadku. Należy pamiętać, że postępowanie ma na celu ustalić prawa do dziedziczenia, a nie zasady podziału majątku po zmarłym.

Dziękujemy za ocenę artykułu

Błąd - akcja została wstrzymana

Polecane firmy

Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Dowiedz się więcej Akceptuję