Materiał Partnera

Jak skutecznie odzyskać dług?

Jak skutecznie odzyskać dług?

Wielu przedsiębiorców zmaga się problemem niesumiennych kontrahentów. Często dochodzi do sytuacji, w których konieczna jest windykacja wierzytelności. Jednak przeprowadzanie tego procesu wymaga czasu i nie należy do najłatwiejszych. Dlatego, aby skutecznie odzyskać dług, warto zwrócić się po pomoc do biura windykacji bezpośredniej. Jak to wygląda w praktyce?

Sprawne i szybkie odzyskiwanie wierzytelności

Skorzystanie z usług biura windykacji bezpośredniej w sprawie dochodzenia należności wydaje się być najlepszym rozwiązaniem. Dlaczego? Zakres czynności wykonywanych przez tego typu firmy windykacyjne jest znacznie szerszy niż kancelarii prawnych, które zajmują się sprawami dłużników. W efekcie biuro windykacji bezpośredniej działa skuteczniej i szybciej, a koszty, jakie musi ponieść wierzyciel, są niższe. Biuro windykacji nie musi uzyskać nakazów sądowych, tylko działa na mocy wystawionej FV. To ogromna różnica, gdyż uzyskanie tytułów sądowych jest bardzo czasochłonne.

Zlecając odzyskanie długu takiej firmie, można mieć pewność, że pracujący w niej specjaliści przeprowadzą proces windykacji bezpośredniej w sposób profesjonalny, wykorzystując przy tym wszystkie możliwe narzędzia. A przedsiębiorca, będący wierzycielem, całą swoją uwagę może w tym czasie skupić na prowadzeniu działalności zamiast na dłużniku.

Na czym polega windykacja bezpośrednia?

Windykacja bezpośrednia obejmuje działania w terenie i umożliwia zdobycie największej ilości informacji o nieuczciwym kontrahencie. Windykatorzy terenowi wykonują swoje czynności we wszystkich miejscach, w których jest on aktywny, nie tylko tam, gdzie prowadzi swoją działalność. Wykorzystują przy tym wszystkie dostępne i zgodne z prawem metody nacisku oraz siły perswazji. Podczas działań prewencyjnych windykatorzy sprawdzają między innymi stan majątku posiadanego przez dłużnika oraz jego kondycję finansową. Dzięki temu przedsiębiorca może uzyskać ważne z punktu widzenia wierzyciela informacje i na bieżąco reagować na zmieniającą się sytuację.

Jak wyjaśnia nasz rozmówca z Biura Windykacji Bezpośredniej SENSO : Taka strategia pozwala nam na dobór odpowiednich narzędzi windykacyjnych, a w razie konieczności na zabezpieczenie dochodzonych przez klientów należności. Co istotne – niekonwencjonalne metody działania umożliwiają przeprowadzenie skutecznej i szybkiej windykacji jeszcze na etapie przedsądowym.

Czas i koszt windykacji należności

Czas trwania windykacji uzależniony jest od aktualnej sytuacji dłużnika i należy rozpatrywać go indywidualnie. Można jednak podać przybliżony czas trwania windykacji należności na poziomie polubownym, przedsądowym. Zazwyczaj wynosi on od 4 do 5 tygodni. To samo dotyczy kwestii wynagrodzenia dla biura windykacji bezpośredniej. Na jego wysokość wpływa charakter sprawy, aktualna sytuacja dłużnika oraz kwota należności.

Ponadto warto wiedzieć, że dla wierzytelności, które powstały po dniu 27 kwietnia 2013 roku możliwa jest także windykacja na koszt dłużnika.

Windykacja bezpośrednia na koszt dłużnika

Podstawę prawną tej usługi stanowi ustawa z dnia 8 marca 2013 roku o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych, którą powołano do życia, aby zmotywować dłużników do stosowania terminów zapłaty, a wierzycielom zapewnić płynność finansową. Jak to wygląda w praktyce?

Najpierw odzyskujemy należność główną przekazaną do windykacji, a następnie bez pobierania dodatkowego wynagrodzenia dochodzimy od dłużnika poniesionych przez klienta kosztów windykacji – tłumaczy nasz rozmówca z BWB SENSO.

Podsumowując, taka usługa gwarantuje bezkosztowe odzyskanie całkowitej kwoty wierzytelności.

Dziękujemy za ocenę artykułu

Błąd - akcja została wstrzymana

Polecane firmy

Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Dowiedz się więcej Akceptuję