Materiał Partnera

Jak znieść współwłasność nieruchomości?

Jak znieść współwłasność nieruchomości?

Współwłasność nieruchomości to sytuacja, w której prawo własności tej samej nieruchomości przysługuje kilku osobom. Oznacza to, że samodzielne rozporządzanie rzeczą, która jest we władaniu wielu osób, jest niemożliwe. Czym jest rozwiązanie stosunku współwłasności? W jaki sposób znieść współwłasność nieruchomości?

Jakie są sposoby zniesienia współwłasności?

W każdej chwili współwłaściciel może zażądać zniesienia współwłasności. Jeżeli wszyscy współwłaściciele akceptują decyzję i są zgodni, sprawę można rozwiązać albo u notariusza, albo w sądzie. W innych przypadkach – gdy niemożliwe jest porozumienie w tej kwestii – należy założyć sprawę sądową o zniesienie współwłasności, np. nieruchomości. Zgodnie z Kodeksem cywilnym likwidacja współwłasności może być uregulowana w sposób dowolny, lecz nienaruszający prawa – wszystko zatem zależy od woli stron.

Wyróżniamy następujące metody zniesienia współwłasności:

  • podział fizyczny,

  • przyznanie nieruchomości jednemu ze współwłaścicieli i nakazanie mu spłaty pozostałych współwłaścicieli,

  • egzekucyjna sprzedaż nieruchomości i podział uzyskanych pieniędzy pomiędzy współwłaścicieli.

Wybór sposobu zniesienia współwłasności leży w gestii współwłaścicieli. To oni swobodnie decydują o tym, jaka metoda będzie dla nich najkorzystniejsza. W kwestiach spornych warto skorzystać z pomocy prawnika – kancelaria prawna Zofia Krakowian-Witkowska i Wsp.Sp.K. udzieli szczegółowych wyjaśnień w tej dziedzinie.

Jak przebiega zniesienie współwłasności nieruchomości rolnej?

Procedura zniesienia współwłasności odbywa się zgoła inaczej w przypadku nieruchomości rolnej, gdyż ustawodawca nałożył konkretne obowiązki na nabywcę. Osoba jest zobowiązana osobiście prowadzić gospodarstwo rolne przez minimum 5 lat od momentu nabycia nieruchomości. Co więcej, w tym czasie nie może dokonać zbycia tej nieruchomości.

We wszystkich spornych sprawach warto skorzystać z pomocy prawnika, który podejmie się analizy możliwości i sposobów zniesienia współwłasności, przygotuje i wynegocjuje umowy w tym przedmiocie, a także zapewni reprezentację w postępowaniu sądowym w tej sprawie.

Dziękujemy za ocenę artykułu

Błąd - akcja została wstrzymana

Polecane firmy

Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Dowiedz się więcej Akceptuję