Jakie zadania wykonuje Rzecznik Praw Dziecka i kiedy warto skorzystać z jego pomocy?

Jakie zadania wykonuje Rzecznik Praw Dziecka i kiedy warto skorzystać z jego pomocy?

Rzecznikiem Praw Dziecka nazywa się jednoosobowy organ stojący na straży praw dziecka. Dotyczy to szczególnie praw: do nauki, odpowiednich warunków socjalnych, do wychowania w rodzinie, do życia czy ochrony zdrowia. Jakie są jego podstawowe obowiązki? Odkryj jego główne oddziały. Kto może się z nim skontaktować? Sprawdzamy wszystko w naszym artykule!

Jak wybiera się Rzecznika Praw Dziecka?

Jak wynika z odpowiedniej ustawy, Rzecznik jest powoływany przez Sejm. Potrzebna jest jednak zgoda Senatu. Powoływany jest na wniosek:

 • Marszałka Sejmu,
 • Marszałka Senatu,
 • co najmniej 35 posłów bądź 15 senatorów.

Czas kadencji to 5 lat. Ta sama osoba może pełnić funkcję Rzecznika tylko przez dwie kadencje. Istnieją następujące wymagania:

 • obywatelstwo polskie,
 • zdolność prawna,
 • większość praw publicznych,
 • niekaralność.

Osoba starająca się o tytuł Rzecznika Praw Dziecka musi mieć co najmniej tytuł magistra. Dobrze, aby miała doświadczenie w pracy z dziećmi. Liczy się także dobry charakter.

Jakie są zadania Rzecznika Praw Dziecka?

Do zadań Rzecznika Praw Dziecka zalicza się zabezpieczenie dziecka przed:

 • okrucieństwem,
 • przemocą,
 • wyzyskiem,
 • zaniedbaniem,
 • demoralizacją,
 • złym traktowaniem.

Ważne, aby rzecznik praw miał na względzie dobro dziecka. Dobrze, aby pamiętał, że naturalnym środowiskiem rozwoju dziecka jest rodzina. Ustawa sprawiła, że ma uprawnienia ostrzegawcze, inicjatywne i sygnalizacyjne. Jak wynika z artykułu 3 ustawy, specjalista działa na rzecz ochrony praw dziecka. Dotyczy to szczególnie prawa:

 • do nauki,
 • do godziwych warunków socjalnych,
 • do wychowania w rodzinie,
 • do życia i zabezpieczenia zdrowia.

Wykonywanie uprawnień wymaga kierowania się zasadami, które można znaleźć w: Konstytucji RP, Konwencji o Prawach Dziecka czy ustawie o RPD. Istotna jest zasada dobra dziecka, podejmowanie działań w interesie dziecka czy zasada równości. Dobry RPD kieruje się troską o zabezpieczenie praw każdego dziecka. Szanuje przy tym odpowiedzialność, prawa i obowiązki rodziców odnośnie rozwoju czy wychowania dziecka.

Kto może się zgłosić po pomoc?

Kontakt z Rzecznikiem Praw Dziecka jest możliwy dla:

 • osoby prawnej,
 • obywatela polskiego,
 • cudzoziemca – znajdującego się pod władzą RP,
 • obywateli i organów samorządu,
 • jednostki organizacyjnej – nieposiadającej osobowości. Dobrze, aby zgodnie z przepisami była podmiotem praw i obowiązków.

Jakie są oddziały Rzecznika Praw Dziecka?

Biuro Rzecznika Praw Dziecka znajduje się w następujących miejscowościach:

 • Gdańsk,
 • Częstochowa,
 • Inowrocław,
 • Jelenia Góra,
 • Kłobuck,
 • Katowice,
 • Kraków,
 • Kruszwica,
 • Lubliniec,
 • Leszno.

Ponadto obejmuje takie miasta jak: Łobez, Łódź, Malbork, Poznań, Piekary Śląskie, Rzeszów, Wałbrzych, Sosnowiec czy Warszawę.

Jakie są ostatnie zmiany?

Od 9 listopada 2010 roku obowiązuje ustawa z dnia 24 września 2010 roku. Dotyczy ona zmiany ustawy o Rzeczniku Praw Dziecka czy poszczególnych innych ustaw. Dzięki wprowadzonym przepisom specjalista jest uprawniony do występowania ze skargą kasacyjną do Sądu Najwyższego w następujących postępowaniach:

 • karnych,
 • cywilnych,
 • sądowoadministracyjnych,
 • przed Trybunałem Konstytucyjnym – w zakresie spraw odnośnie skarg konstytucyjnych.

Chcesz zadbać o prawa dziecka, które zostały złamane? Skontaktuj się z Rzecznikiem Praw!

Dziękujemy za ocenę artykułu

Błąd - akcja została wstrzymana

Polecane firmy

Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Dowiedz się więcej Akceptuję