Materiał Partnera

Kiedy można wnieść pozew o zadośćuczynienie?

Kiedy można wnieść pozew o zadośćuczynienie?

Zadośćuczynienie często bywa mylone z odszkodowaniem, choć są to zupełnie odmienne instytucje prawa cywilnego. Zdarza się także, że bywają ze sobą utożsamiane. Czym się od siebie różnią? Za co przyznawane jest zadośćuczynienie i kto może się o nie ubiegać? Ile czasu mamy na wniesienie pozwu, zanim roszczenie o zadośćuczynienie ulegnie przedawnieniu? Sprawdźmy.

Czym jest zadośćuczynienie?

Zadośćuczynienie, mówiąc najprościej, jest rekompensatą za doznaną krzywdę. Kluczowe jest tutaj samo pojęcie krzywdy, pod którą kryją się cierpienia psychiczne, wewnętrzne, negatywne odczucia pokrzywdzonej osoby. Krzywdy nie da się ocenić w sposób obiektywny. Innymi słowy, zadośćuczynieniem jest rekompensata za szkodę niemajątkową.

Odszkodowanie zaś jest rekompensatą za doznaną krzywdę materialną. Może ona dotyczyć bezpośrednio przedmiotów materialnych, na przykład zniszczonego mienia, jak również szkody na osobie, na przykład czasowej niezdolności do pracy na skutek wypadku komunikacyjnego. W przeciwieństwie do krzywdy szkodę materialną można ocenić w sposób obiektywny.

Kiedy można ubiegać się o zadośćuczynienie?

Sama definicja zadośćuczynienia nie obrazuje dokładnie sytuacji, w których można ubiegać się o tej rodzaj rekompensaty. Z tego względu chcemy przybliżyć przykładowe zdarzenia, z którymi mogą być związane cierpienia psychiczne, będące podstawą do ubiegania się o zadośćuczynienie.

Jedną z najczęstszych sytuacji, w których osoby ubiegają się o zadośćuczynienie, jest utrata bliskiej osoby. Dotyczy to w szczególności śmierci bliskiego w wyniku nieszczęśliwego wypadku, na przykład samochodowego, czy błędu w sztuce medycznej.

Innymi przykładami sytuacji, w których można uzyskać zadośćuczynienie, są uszkodzenie ciała lub doświadczenie rozstroju zdrowia na skutek wypadku komunikacyjnego czy naruszenie dóbr osobistych, na przykład w wyniku zniesławienia.

W przypadku, gdy nie mamy pewności, czy doznana krzywda jest podstawą do uzyskania zadośćuczynienia, warto skonsultować sprawę z prawnikiem, na przykład z Kancelarii Radcowskiej Mariusz Kimus w Częstochowie. Prowadzący ją prawnik posiada bogate doświadczenie w sprawach o odszkodowania i zadośćuczynienia.

Przedawnienie roszczenia o zadośćuczynienie

Termin na złożenie pozwu o zadośćuczynienie wynosi 3 lata od momentu, w którym osoba poszkodowana dowiedziała się o szkodzie lub też przy zachowaniu należytej staranności mogła dowiedzieć się o szkodzie oraz o osobie zobowiązanej do jej zrekompensowania. W przypadku, gdy szkoda jest wynikiem przestępstwa, na przykład wypadku samochodowego, w którym doszło do złamania ręki, przedawnienie wynosi 20 lat.

Dziękujemy za ocenę artykułu

Błąd - akcja została wstrzymana

Polecane firmy

Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Dowiedz się więcej Akceptuję