Kiedy przedawnia się dług u komornika?

Kiedy przedawnia się dług u komornika?

Złożyłeś wezwanie do zapłaty z tytułu nieuiszczenia w terminie zapłaty za czynsz? Planujesz zgłoszenie sprawy do komornika? Wobec tego musisz wiedzieć, że każdy dług może ulec przedawnieniu. Oznacza to w praktyce, że dłużnik po upływie wyznaczonego okresu może odmówić uiszczenia należności. Dotyczy to zarówno opłacenia czynszu, kredytu, jak i  rachunku telefonicznego. Z punktu widzenia dłużnika natomiast wcale nie oznacza to braku konsekwencji.

Czym jest dług przedawniony? Czy oznacza anulowanie zadłużenia?

Jak można przeczytać w Kodeksie Cywilnym, przedawnieniem długów określa się ewentualność odroczenia należności po pewnym czasie. Upłynięcie pod względem prawnym terminu uiszczenia zobowiązania finansowego nie oznacza zupełnie jego przedawnienia. Dochodzi do tego w momencie, kiedy wierzyciel lub komornik nie upomni się o dług przed upływem terminu zapłaty przez dłużnika. W ten sposób egzekucja komornicza jest utrudniona. Nie oznacza to jednak, że nie może być przeprowadzona. Możliwe są tzw. środki polubowne, jednak w praktyce możliwości są ograniczone. W zależności od sprawy termin ważności upływa po ok. 10 latach. Co ważne, wierzyciele mogą odwołać się do sądu.

Po jakim czasie przedawnia się dług?

Przedawnienie długu u komornika zależy od tytułu wniesionej sprawy. Najkrótszym okresem wymaganej opłaty są mandaty, żądania czy związane z umową przewozu lub przedwstępną. Z 10 lat okres spłaty należności został w ostatnich latach skrócony do 3-6. W przypadku alimentów lub długów związanych z działalnością gospodarczą termin spłaty wynosi 3 lata. Nie oznacza to jednak, że nie mogą nastąpić próby w dochodzeniu roszczeń z tytułu wyroku sądu. Datę wymagalności roszczenia o spłatę długu należy ustalić. Przykładowo będzie nią data zapłaty pozostawiona na rachunku za telefon. Nierzadko wiąże się z działaniami podjętymi przez wierzyciela. Przykładem może być sytuacja, w której remitent może wypowiedzieć umowę kredytu i nakazać natychmiastową wypłatę należności. Wtedy za datę wymagalności uważa się dzień, w którym dokonano wypowiedzenia umowy pożyczki.

Czy można uniknąć spłaty długu?

Najszybciej przedawnieniu długu – po ok. 6 miesiącach – ulegają roszczenia związane z naprawą szkody. Wiąże się to z roszczeniami związanymi z utratą bądź uszkodzeniami wyposażenia ośrodków wypoczynkowych np. hoteli. Po ok. 12 miesiącach wygasa termin ważności:

  • opłacenia mandatów za jazdę bez biletu – np. komunikacją miejską
  • roszczeń związanych z umowami – np. najmu (za czynsz) lub użyczenia
  • związane z usługami pocztowymi – np. żądanie związane z zaginioną przesyłką
  • spraw połączonych z usługami telekomunikacyjnymi – np. odszkodowaniami za niewłaściwie przeprowadzoną usługę

Po 2 latach nieaktualne stają się zobowiązana związane z m.in. debetami na kontach czy roszczeniami z tytułu umowy sprzedaży, o dzieło czy zlecenia. Po 3 latach natomiast następuje przedawnienie kredytu (lub pożyczki), zadłużeń (związanych z czynszem) czy roszczeń z tytułu świadczeń alimentacyjnych lub umowy ubezpieczeniowej. Po 5 latach nieważne są wezwania do zapłaty w przypadku np. abonamentu RTV czy podatku dochodowego lub VAT. Po 10 latach wygasają z kolei długi spadkowe oraz należności względem ZUS-u. Konsekwencją niespłacenia przedawnionego długu może być zamieszczenie informacji o tym w bazie Krajowego Rejestru Dłużników Biur Informacji Gospodarczej. Warto zatem nie dopuścić do takiej sytuacji. Jeśli jesteś wierzycielem, pamiętaj o terminie spłacenia długu.

Dziękujemy za ocenę artykułu

Błąd - akcja została wstrzymana

Polecane firmy

Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Dowiedz się więcej Akceptuję