Materiał Partnera

Komu i kiedy należy się zachowek?

Komu i kiedy należy się zachowek?

Śmierć krewnych oznacza konieczność uregulowania spraw spadkowych, a więc określenia grona spadkobierców oraz należnych im udziałów w masie spadkowej. W sytuacji, gdy zmarły nie pozostawił testamentu, lecz przed śmiercią dokonał znacznych darowizn na rzecz różnych osób lub instytucji, jak i przy dziedziczeniu testamentowym wyłączającym część spokrewnionych z grona spadkobierców istnieje możliwość ubiegania się o wypłacenie zachowku.

 

Czym jest instytucja zachowku?

 

Istniejący system prawny w szczególny sposób chroni więzy rodzinne, zawężając nieco możliwość nieskrępowanego dysponowania swoim majątkiem. Choć każdy ma prawo do sporządzenia testamentu oraz swobodnego rozdysponowania posiadanych przez siebie dóbr lub przekazania części swoich ruchomości i nieruchomości innym osobom, także niespokrewnionym, w formie darowizny jeszcze za życia, to część z krewnych, którzy byliby uprawnieni do udziału w spadku przy klasycznym dziedziczeniu ustawowym, może wystąpić z roszczeniem o uzyskanie połowy równowartości tego majątku. W sytuacji, gdy o zachowek występuje osoba małoletnia albo trwale niezdolna do pracy, wysokość kwoty, jaka musi być wypłacona, wzrośnie, wynosząc 2/3 wartości, która przypadałaby uprawnionym na zasadach dziedziczenia kodeksowego. Wymaga to rozpoczęcia negocjacji pozasądowych albo przygotowania stosownego pozwu przeciw obdarowanym lub wymienionym w zapisach testamentowych. Reprezentację podczas pertraktacji, jak również sporządzenie pism procesowych najlepiej powierzyć kancelarii prawnej. We Wrocławiu może to być Kancelaria Radcy Prawnego Karoliny Grześkowiak-Szten. Warto pamiętać, że na zgłoszenie się po zachowek uprawnieni mają 5 lat od momentu otwarcia spadku albo ogłoszenia testamentu.

 

Kto może się ubiegać o wypłacenie zachowku?

 

Przy dziedziczeniu ustawowym przepisy wymieniają szeroki katalog krewnych, którzy są uprawnieni do udziału w spadku wraz z kolejnością dziedziczenia, a więc określeniem, kto otrzymuje prawo do części masy spadkowej, jeżeli bliżsi krewni nie dożyli otwarcia spadku albo go nie przyjęli. Krąg osób, które mogą ubiegać się o wypłacenie zachowku, jest jednak węższy i obejmuje małżonka zmarłego, a także zstępnych, tj. dzieci, wnuki i prawnuki. W razie, gdy zmarły nie zawarł związku małżeńskiego albo nie pozostawił potomstwa, prawo to przypada rodzicom.

Pomoc prawną w kwestiach związanych z dziedziczeniem, w tym ubieganiem się o zachowek można otrzymać w Kancelarii Radcy Prawnego Karoliny Grześkowiak-Szten. Specjalizuje się ona również w prawie rodzinnym, a także zajmuje się prawem medycznym oraz obsługą podmiotów gospodarczych, upadłościami i restrukturyzacją.

Dziękujemy za ocenę artykułu

Błąd - akcja została wstrzymana

Polecane firmy

Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Dowiedz się więcej Akceptuję