Materiał Partnera

Kto i w jakich okolicznościach może wnioskować o upadłość konsumencką?

Kto i w jakich okolicznościach może wnioskować o upadłość konsumencką?

Wnioskowanie o upadłość konsumencką mogą wnioskować konsumenci, czyli osoby fizyczne, które nie prowadzą działalności gospodarczej i utracili zdolność finansową, na skutek czego nie mogą kontynuować spłacania stałych zobowiązań. Należy jednak pamiętać, że upadłość konsumencka dotyczy okoliczności trwałych. Kiedy można ogłosić upadłość konsumencką?

Na czym polega upadłość konsumencka?

Upadłość konsumencka umożliwia uwolnienie się od długów, bez względu na źródło ich pochodzenia. Ma formę postępowania sądowego w przypadku osób niewypłacalnych, czyli takich, których nie stać na spłacanie kredytów i pożyczek. O wniosek taki mogą się starać osoby, które w wyniku trwałych okoliczności nie mogą spłacać zadłużeń. Do grupy tej zalicza się m.in. ciężką chorobę, na której skutek dłużnik stracił źródło dochodu, wypadek uniemożliwiający dalsze wykonywanie czynności zawodowych oraz śmierć jedynego żywiciela rodziny. Wnioskowanie o upadłość konsumencką ma więc na celu umorzenie całości lub części zobowiązań dłużnika. Środki, jakie uzyskuje się w postępowaniu upadłościowym, przekazuje się na pokrycie potrzeb i roszczeń wierzycieli.

Upadłość konsumencka w przypadku dłużników z majątkiem lub bez niego

Dłużnicy posiadający prawo do nieruchomości, majątku, gruntów, czy też mieszkania na skutek upadłości konsumenckiej przekazują je do zbioru ruchomości i nieruchomości. To z tego zbioru syndyk spłaca wierzycieli. Warto jednak pamiętać, że wraz z postępowaniem o upadłość konsumencką, równocześnie można prowadzić oddłużenie i ochronę majątku. Dlatego też z usług Kancelarii Prawnej LEXA PROTECT w Katowicach korzysta tak wielu dłużników, którym zależy na kompetentnym wsparciu w trakcie całego procesu związanego z upadłością konsumencką. Z pomocy prawników korzystają także dłużnicy, którzy nie posiadają majątku. W takiej sytuacji prowadzi się uproszczone postępowanie, bez sporządzania wykazu przedmiotów wchodzących w skład zbioru ruchomości i nieruchomości.

Dlaczego warto skorzystać z pomocy prawnika ogłaszając upadłość konsumencką?

Postępowania o upadłość konsumencką są skomplikowanym i długotrwałym procesem, który wymaga znajomości niezbędnych przepisów prawnych. Właśnie dlatego nie zaleca się samodzielnego działania w tym zakresie. Nie zawsze też ogłoszenie upadłości konsumenckiej wiąże się z korzyściami dla dłużnika. Doświadczeni prawnicy pomogą w wypracowaniu rozwiązań, które przyczynią się do pozytywnego rozpatrzenia wniosku. Oferują także 100% skuteczność podejmowanych działań, a także kompleksową obsługę prawną w trakcie całego procesu. Dłużnicy mogą także skorzystać wcześniej z bezpłatnej konsultacji, która pozwoli specjaliście przeanalizować indywidualny przypadek i dobrać najlepszą strategię.

Dziękujemy za ocenę artykułu

Błąd - akcja została wstrzymana

Polecane firmy

Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Dowiedz się więcej Akceptuję