Materiał Partnera

Na czym polega zbycie nieruchomości?

Na czym polega zbycie nieruchomości?

Ze zbyciem mamy do czynienia w sytuacji przeniesienia prawa własności do nieruchomości. Może to nastąpić w drodze wielu czynności cywilnoprawnych (np. umowa zamiany, darowizny), jednak najczęściej jest to umowa sprzedaży. W poniższym tekście przyjrzyjmy się bliżej prawnym aspektom obrotu nieruchomości w kontekście umów kupna-sprzedaży. Zachęcamy do lektury.

Odpłatne zbycie nieruchomości

Zbycie nieruchomości polega na przeniesieniu prawa własności do niej z dotychczasowego podmiotu tego prawa na rzecz innego podmiotu. Tak zawiła definicja ma swoje uzasadnienie w naturze nieruchomości, która w sferze prawnej wyróżnia się jako przedmiot prawa własności, zaś w sferze faktycznej jako ewidencyjnie wydzielony obszar gruntu. Sprzedaż nieruchomości polega więc na przeniesieniu prawa własności do niej ze sprzedawcy na nabywcę za wynagrodzeniem. Zawarcie umowy sprzedaży nieruchomości dokonuje się po ustaleniu przez strony umowy warunków, będących kompromisem między oczekiwaniami zbywcy a finansowymi możliwościami nabywcy. Fakt zbycia nieruchomości zawsze musi być udokumentowany aktem notarialnym.

Zbycie nieruchomości u notariusza

Treści umowy sprzedaży nieruchomości nie musi przygotowywać notariusz, jednak do stwierdzenia zawarcia takiej umowy akt notarialny jest niezbędny. W akcie notarialnym musi znaleźć się oświadczenie zbywcy o przeniesieniu prawa własności nieruchomości na rzecz nabywcy oraz oświadczenie nabywcy o przejęciu prawa własności nieruchomości na określonych w umowie zasadach.

Chociaż notariusz nie musi przygotowywać umowy kupna-sprzedaży, jego obowiązkiem jest sporządzenie aktu notarialnego i dbanie o interesy obu stron. Dlatego najpierw gromadzi niezbędne dokumenty, przygotowuje projekt aktu notarialnego i przekazuje go do akceptacji stronom. Jeśli zbywca i nabywca akceptują projekt, w umówionym terminie spotykają się w kancelarii notarialnej, gdzie prawnik odczytuje treść dokumentu, po czym wszyscy parafują każdą stronę aktu. Oryginał dokumentu zostaje w kancelarii, strony otrzymują jedynie odpisy. Kolejne odpisy notariusz przekazuje do odpowiednich urzędów.

Za wykonane czynności notariusz pobiera opłatę – taksę notarialną. Podczas sporządzania aktu przeniesienia prawa własności do nieruchomości notariusz pobiera też opłaty za odpisy, opłatę sądową za wpis do księgi wieczystej i podatek VAT, który w imieniu klienta przekazuje do urzędu skarbowego. Kwota podatku i wysokość taksy notarialnej uzależnione są od wartości nieruchomości będącej przedmiotem transakcji.

Dziękujemy za ocenę artykułu

Błąd - akcja została wstrzymana

Polecane firmy

Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Dowiedz się więcej Akceptuję