Materiał Partnera

Najczęstsze przyczyny sporów spadkowych

Najczęstsze przyczyny sporów spadkowych

Śmierć członka rodziny stawia bliskich w trudnej sytuacji. Z jednej strony muszą się oni pogodzić ze stratą oraz przeżyć żałobę po nim, natomiast z drugiej ciążą na nim kwestie prawne związane z podziałem majątku między wszystkim uprawnionych do jego dziedziczenia. Nierzadko rozwiązanie tej sprawy kończy się sporem między członkami rodziny, wśród których wyróżnić można jego trzy najczęściej występujące przyczyny. 

Poczucie krzywdy związane z podziałem spadku 

Jednym z głównych i najczęściej występujących powodów sporów związanych ze sprawami spadkowymi jest poczucie krzywdy wynikające ze sposobu podziału majątku zmarłego. Zazwyczaj w takich przypadkach najbliższa rodzina zmarłego, czyli żona lub dzieci uważają, że mają prawo do większych udziałów w spadku niż to, co otrzymali zgodnie z przepisami prawa spadkowego. Do tego typu sporów dochodzi, zwłaszcza jeśli chodzi o podział majątku w postaci nieruchomości lub ruchomości mających znaczącą wartość. 

Brak wypłaty należnego zachowku przed spadkobiercę wskazanego w testamencie sporządzonym przez zmarłego

Zgodnie z obowiązującymi przepisami spadkodawca ma pełne prawo do pominięcia w swoim testamencie najbliższej rodziny i wskazania spadkobierców spoza niej. W takiej sytuacji osobom niewskazanym w ostatniej woli zmarłego przysługuje jednak zachowek, który jest równowartością połowy tej części majątku jaka ustawowo przysługiwałaby im lub ⅔ części przysługującego majątku w przypadku osób trwale niezdolnych do pracy oraz małoletnich. Brak wypłaty należnego zachowku najbliższym krewnym spadkodawcy to wobec tego kolejny z najczęstszych powodów sporów spadkowych, w przypadku których pomocy prawnej u specjalistów z dziedziny prawa spadkowego takich jak Kancelaria adwokacka adwokat Grażyny Michalskiej poszukują bliscy zmarłego.

Pojawienie się niespodziewanej osoby w kręgu spadkobierców

Ostatnią z najczęstszych przyczyn sporów spadkowych jest pojawienie się po śmierci spadkodawcy osób, które wcześniej nie były nawet brane pod uwagę przy podziale majątku i obejmowaniu spadku. Zazwyczaj są nimi przede wszystkim dzieci spoza związków małżeńskich, które mają takie samo prawo do dziedziczenia jak pozostali członkowie najbliższej rodziny i nie można ich pominąć podczas dokonywania podziału majątku po zmarłym.

Dziękujemy za ocenę artykułu

Błąd - akcja została wstrzymana

Polecane firmy

Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Dowiedz się więcej Akceptuję