Materiał Partnera

Notariusz a protokoły zebrań wspólnot mieszkaniowych

Notariusz a protokoły zebrań wspólnot mieszkaniowych

Notariusz zajmuje się sporządzaniem wielu rodzajów dokumentów związanych z aktami własności, ale nie tylko. Tego typu specjalista tworzy także protokoły z zebrań organizacji społecznych, takich jak spółdzielnie, stowarzyszenia oraz różne spółki. W niektórych przypadkach istnieje konieczność sporządzenia aktu notarialnego. Protokół z zebrania wspólnoty mieszkaniowej jest właśnie jedną z takich sytuacji. Jak to wygląda w praktyce?

Protokół z zebrań wspólnoty mieszkaniowej w formie aktu notarialnego

Wspólnota mieszkaniowa to ogół właścicieli, którzy posiadają lokale na terenie określonej nieruchomości. Podczas zebrania jej członków i spisywania protokołu istnieje ustawowa konieczność sporządzenia tego dokumentu w formie aktu notarialnego. Zapis ten zawiera przebieg czynności, które zostały przeprowadzone na zebraniu i powodują skutki prawne.

Informacje w protokole są powiązane ze stronami, które stawiły się na zebraniu, oraz rodzajem złożonych tam oświadczeń. Właściciele lokali danego budynku mogą także w ten sposób zmienić procedurę zrządzania nieruchomością na inną, niż jest to zapisane w ustawie o własności lokali.

Głównym powodem, dla którego należy zapisać protokół w formie aktu notarialnego, jest fakt, że bez takiego działania wszelkie uchwały i postanowienia z posiedzenia nie będą miały umocowania prawnego. Podpis notariusza okazuje się więc w tym przypadku niezbędny.

Co zawiera protokół z zebrania wspólnoty mieszkaniowej?

Dokument, jakim jest protokół z zebrania wspólnoty mieszkaniowej, musi zawierać pewne niezmienne elementy. Należą do nich, przykładowo, informacje dotyczące całego przebiegu spotkania wraz z postanowieniami i uchwałami, jakie zostały podjęte podczas posiedzenia członków wspólnoty.

Kolejne ważne informacje, które zawiera się w protokole z zebrania wspólnoty mieszkaniowej, to data i dokładne miejsce zgromadzenia oraz spis osób biorących w nim udział. Koszt dokumentu potwierdzonego przez prawnika wynosi zazwyczaj kilkaset złotych.

W celu skorzystania z usług notariusza warto wybrać Kancelarię Notarialną Sławomir Puczyłowski z Otwocka.

Jak wygląda przykładowy protokół potwierdzony przez notariusza?

W pierwszej części przykładowego dokumentu znajdują się informacje o dacie i miejscu spotkania. Dalsze akapity dotyczą podmiotu, który zebranie zwołał. Kolejne akapity mówią o tym, w jaki sposób członkowie wspólnoty zostali poinformowani o zgromadzeniu oraz ilu z nich się na nim stawiło.

Protokół z zebrań wspólnoty mieszkaniowej zawiera także dane osób, które przewodniczyły zgromadzeniu, oraz sekretarza. W dokumencie tym wymienia się również skład komisji liczącej głosy. W dalszych punktach zapisuje się wszystkie tematy podjęte na zgromadzeniu oraz wyniki dyskusji w formie uchwał i porozumień.

Dziękujemy za ocenę artykułu

Błąd - akcja została wstrzymana

Polecane firmy

Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Dowiedz się więcej Akceptuję