Materiał Partnera

Podstawowe obowiązki notariusza

Podstawowe obowiązki notariusza

Zawieranie umów, które mają wartość prawną, wymaga sporządzenia odpowiedniego dokumentu, zgodnego z określonymi przepisami. W wielu przypadkach wynikających z potrzeby stron lub prawnego obowiązku taki dokument musi być przygotowany i podpisany przez notariusza. Jako prawnik mianowany przez Ministra Sprawiedliwości jest on upoważniony m.in. do sporządzania aktów prawnych. Jakie są podstawowe obowiązki notariusza?

Notariusz w świetle ustawy Prawo o notariacie

Funkcja notariusza nie należy do nowych, gdyż pełniono ją już w ubiegłych wiekach. Zmieniła się jedynie nazwa, ponieważ wcześniej osoba z podobnymi uprawnieniami była nazywana rejentem. Obecnie biura i kancelarie notarialne często są stawiane na równi z kancelariami prawnymi, chociaż ich obowiązki są odmienne. Rolę i zadania notariusza precyzyjnie reguluje ustawa z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie. Zgodnie z jej zapisami jest to osoba zaufania publicznego, która pełni funkcje związane z tworzeniem aktów stosowania prawa.

Pomoc prawna, jakiej udziela m.in. Kancelaria Notarialna notariusz Joanny Heliosz z Sosnowca, ma przede wszystkim na celu ograniczenie liczby sporów sądowych. Osiągnięcie tego celu jest możliwe przez uczestniczenie lub bezpośrednie przygotowywanie poprawnie brzmiących umów kontraktowych i innych aktów prawnych. Dzięki udziałowi notariusza lub jego nadzorowi wszelkie zapisy są dokonywane zgodnie z literą prawa i nie pozostawiają nawet najmniejszego marginesu wątpliwości, które mogłyby być podstawą do wniesienia pozwu.

Obowiązki notariusza

Notariusz jest mianowany przez Ministra Sprawiedliwości i otrzymuje od niego uprawnienia do sporządzania aktów notarialnych oraz dokonywania innych czynności wymienionych w ustawie. Mają one formę dokumentu urzędowego i są przygotowywane za odpowiednią opłatą (taksą notarialną). Ustawa wymienia też konkretne obowiązki notariusza, do których zaliczają się:

  • przygotowywanie aktów notarialnych i poświadczenia dziedziczenia,
  • przygotowywanie poświadczeń,
  • spisywanie protokołów,
  • sporządzanie protestów czeków i weksli,
  • sporządzanie wyciągów, odpisów i wypisów z dokumentów,
  • doręczanie oświadczeń,
  • przechowywanie papierów wartościowych, pieniędzy i dokumentów.

Ponadto na żądanie stron notariusz może przygotować projekt aktu, oświadczenia lub innego dokumentu, a także wykonywać inne czynności, które wskazują odrębne przepisy. Ważnym aspektem pracy notariusza jest obowiązek zachowania poufności oraz zabezpieczenia interesów wszystkich stron i osób postronnych, które mogłyby ponosić skutki prawne wykonywanych czynności.

 

Dziękujemy za ocenę artykułu

Błąd - akcja została wstrzymana

Polecane firmy

Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Dowiedz się więcej Akceptuję