Materiał Partnera

Podstawowe zasady dziedziczenia w świetle prawa polskiego

Podstawowe zasady dziedziczenia w świetle prawa polskiego

Spadek to nic innego jak prawa i obowiązki majątkowe spadkodawcy, które przechodzą na wskazane osoby, czyli spadkobierców. Są to m.in. prawa o charakterze majątkowym lub cywilnoprawnym. Gdy spadkodawca umiera, to naturalnym następstwem jego śmierci w świetle prawa jest rozdysponowanie jego dobytku. Jakie są zasady dziedziczenia w świetle prawa polskiego? Co warto wiedzieć o prawie spadkowym? Odpowiadamy!

 

Dwie drogi dziedziczenia – na podstawie testamentu bądź na podstawie ustawy

 

Polskie prawo dopuszcza dwa sposoby dziedziczenia spadku, czyli dziedziczenie testamentowe oraz dziedziczenie ustawowe. Z dziedziczeniem testamentowym mamy do czynienia, gdy spadkodawca przed śmiercią sporządził prawomocny testament, w którym powołał określoną osobę bądź osoby do dziedziczenia, w całości lub w części. Dziedziczenie ustawowe natomiast ma miejsce, gdy osoba zmarła nie powołała skutecznie spadkobiercy lub w przypadku, gdy spadkobierca odrzucił spadek bądź zrzekł się dziedziczenia. Jak dodaje specjalista z Kancelarii Radcy Prawnego Bednarski w Szczecinie, zgodnie z art. 926 Kodeksu cywilnego dziedziczenie testamentowe ma pierwszeństwo przed dziedziczeniem ustawowym.

 

Kto dziedziczy spadek w ramach dziedziczenia ustawowego?

 

Krąg spadkobierców, czyli grono osób, które w myśl ustawy dziedziczą spadek po osobie zmarłej, jest szeroki. W pierwszej kolejności spadkobiercami jest najbliższa rodzina, czyli małżonek i dzieci. Dziedziczą oni majątek po zmarłym w równych częściach. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy spadkodawca był osobą bezdzietną – wówczas zamiast dzieci majątek dziedziczą rodzice zmarłego. W dalszej kolejności do dziedziczenia spadku jest rodzeństwo spadkodawcy, jego dziadkowe oraz dalsi członkowie rodziny w przypadku braku małżonka bądź członków rodziny najbliższej. Dziedziczenie odbywa się na drodze stwierdzenia nabycia spadku.

 

Co można odziedziczyć w ramach spadku?

 

W ramach spadku otrzymuje się prawa i obowiązki pochodzące z umów o charakterze cywilnoprawnym, wynikające np. z umowy najmu, dzierżawy czy pożyczki. Spadkobierca może otrzymać także nieruchomości oraz ruchomości stanowiące majątek zmarłego, ale też odziedziczyć po zmarłym długi, które następnie będzie musiał spłacić. Co więcej, w ramach dziedziczenia można otrzymać prawa i obowiązki uwarunkowane bezpośrednio ekonomicznym interesem spadkodawcy, prawa i obowiązki wynikające ze stosunków rodzinnych (np. obowiązek alimentacyjny). Do spadku nie należą jednak prawa do świadczeń, takich jak np. świadczenie emerytalne, renta zdrowotna czy świadczenie alimentacyjne.

Dziękujemy za ocenę artykułu

Błąd - akcja została wstrzymana

Polecane firmy

Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Dowiedz się więcej Akceptuję