Materiał Partnera

Pomoc adwokata w sprawach gospodarczych

Pomoc adwokata w sprawach gospodarczych

Profesjonalna obsługa prawna firmy wymaga korzystania z usług doświadczonej i sprawnej kancelarii adwokackiej. Będzie ona w stanie pomóc w przystosowaniu się do zmieniającej się rzeczywistości prawnej oraz udzieli wsparcia w działaniach związanych z bieżącą działalnością przedsiębiorstwa. Odpowiedni adwokat to gwarancja obniżenia kosztów prowadzenia biznesu przez unikanie zagrożeń oraz realizację wybranych strategii.

 

Dlaczego pomoc adwokata jest niezbędna w każdej firmie?

 

Prowadzenie biznesu wiąże się z wieloma działaniami podejmowanymi w różnych  obszarach. Codzienna działalność firmy to zazwyczaj realizowanie różnych przedsięwzięć łączących się m.in. z opracowywaniem nowych usług lub produktów, doskonaleniem już istniejących, przygotowywaniem działań marketingowych, planowaniem lub przeprowadzaniem ekspansji na nowe rynki, ale także kontaktami z administracją skarbową czy przedstawicielami władz różnego szczebla. Funkcjonowanie przedsiębiorstwa to także ciągłe negocjacje z dostawcami i potencjalnymi klientami, zawieranie umów i rozliczanie kontrahentów z wypełniania zaciągniętych zobowiązań.

 

Działalność gospodarcza to ciągłe stykanie się z różnymi zagadnieniami z zakresu prawa cywilnego, handlowego i administracyjnego. Każda sfera życia gospodarczego jest ściśle związana ze znaczną liczbą regulacji dotyczących niemal każdego aspektu działania. Spora część z nich ma szczególnie duże znaczenia, ponieważ wiąże się z poważnymi konsekwencjami prawnymi, finansowymi i wizerunkowymi. Ze względu na wysoką złożoność problemów pojawiających się przy planowaniu i realizowaniu strategii biznesowych większość podmiotów gospodarczych potrzebuje pomocy prawnej w dziedzinach od prawa patentowego, przez kwestie proceduralne aż po prowadzenie sporów przed sądami gospodarczymi – wyjaśnia przedstawiciel Kancelarii Adwokackiej Węgłowski, która specjalizuje się m.in. w prawie gospodarczym.

 

Obsługa prawna firmy to najczęściej przygotowywanie opinii prawnych związanych z wybranymi obszarami jej działania, opracowywanie projektów wszelkich dokumentów od regulaminów po oferty i szkice umów handlowych, by możliwie dobrze zabezpieczały interesy przedsiębiorstwa oraz pozwalały na realizację jego celów, nadzorowanie działań związanych z poszczególnymi wycinkami funkcjonowanie firmy, choćby związanymi z ochroną danych osobowych pracowników i klientów czy badaniem obowiązujących w przedsiębiorstwie procedur pod kątem zwalczania przypadków mobbingu lub dyskryminacji.

 

Firmy o bardziej złożonej strukturze oraz te, które działają na podstawie kodeksu spółek handlowych, często potrzebują wsparcia w przestrzeganiu wymaganych procedur związanych z pracą ich organów kontrolnych i zarządczych. Pomoc jest również potrzebna przy kontaktach z administracją państwową, zarówno jeśli chodzi o sprawy związane z podatkami, jak i wydawaniem koncesji i pozwoleń czy przystępowaniem do przetargów i ich realizacją.

 
Jakie dziedziny działalności gospodarczej wymagają świadczenia pomocy prawnej?

 

Trudno wymienić wszystkie obszary, w których pomoc adwokata może być potrzebna w każdej firmie, niezależnie od jej wielkości, przychodów i skali działania. Poza kwestiami związanymi z prawem gospodarczym, cywilnym i przygotowywaniem wszelkiego rodzaju umów, firmy bardzo często potrzebują pomocy w zakresie ochrony własności intelektualnej. Wsparcie adwokata może być konieczne przy przygotowywaniu się do rejestracji znaków towarowych oraz składaniu wniosków patentowych, przy dochodzeniu swoich praw przy ich naruszeniach. Wiele firm miewa kłopoty z kwestiami wynikającymi z praw konsumenckich, choćby związanych z odpowiednim formułowaniem regulaminów różnych akcji promocyjnych, konkursów czy stosowanych wzorów umów.

 

Funkcjonowanie firmy, zwłaszcza będącej podmiotem prawa handlowego to także konieczność odpowiedniego trybu podejmowania decyzji czy formułowania swoich strategii działania. Istotne są też formy współpracy organów spółek, a także kontakty z właścicielami, choćby w postaci odpowiedniej organizacji walnych zgromadzeń akcjonariuszy w spółkach akcyjnych czy zgromadzeń wspólników w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością. Pomoc prawna będzie też nieodzowna przy postępowaniach upadłościowych i likwidacyjnych. Podobnie będzie przy zmianach formy prawnej czy przygotowywaniu fuzji i przejęć.

 

Działalność biznesowa to także wiele okazji do toczenia sporów z administracją, a zwłaszcza z  organami skarbowymi. W tym zakresie ważna jest zwykle pomoc obejmująca zarówno kwestie samego postępowania administracyjnego i związanych z nimi procedur, jak i konkretne rozwiązania prawa podatkowego. Podobne wsparcie bywa przydatne, jeśli chodzi o prawo pracy czy sprawy związane z prawem ubezpieczeń społecznych. W tym obszarze konieczne może być również doradztwo i reprezentowanie przedsiębiorstwa w sporach z pracownikami czy organizacjami związkowymi.

 

Negocjacje biznesowe i pomoc prawna w windykacji należności

 

Skuteczny adwokat jest również nieoceniony przy prowadzeniu negocjacji biznesowych oraz wszelkiego rodzaju mediacji przy rozwiązywaniu sporów. W przypadku rozmów z partnerami biznesowymi pomoc prawna pomoże firmie w dobrej ochronie swoich praw oraz uniknięciu potencjalnych zagrożeń związanych z proponowanymi ustaleniami. Adwokat obecny przy rozmowach lub samodzielnie je prowadzący ułatwi precyzyjne formułowanie uzgodnień, a także zagwarantuje, że znajdą się one w przygotowanych umowach.

 

Wsparcie adwokata przy braniu przez firmę udziału w mediacjach pomaga w osiągnięciu satysfakcjonującego obie strony porozumienia, które nie tylko przyspieszy rozwiązanie spornych kwestii, ale również pozwoli na uniknięcie wysokich kosztów postępowania sądowego.

 

Pomoc prawna jest również nieoceniona przy windykacji należności, zwłaszcza w sytuacji, gdy dłużnik stosuje aktywne metody unikania spłaty zobowiązań. Dobry adwokat jest w stanie znacznie przyspieszyć proces odzyskiwania wierzytelności, zarówno prowadząc formalne postępowanie egzekucyjne, jak i podejmując próby polubownego dochodzenia roszczenia. Wsparcie adwokata w postępowaniu sądowym mającym na celu odzyskanie długu oznacza optymalny wybór możliwej ścieżki, a także przestrzeganie wszystkich wymogów formalnych, związanych z poszczególnymi krokami procedury czy dotrzymywaniem wymaganych terminów.

 

Adwokat jest najlepszym wsparciem dla firm, które chcą bez przeszkód osiągać swoje cele i uniknąć sytuacji, które mogłyby narazić je na wzrost ryzyka prawnego. Usługi sprawdzonej kancelarii adwokackiej ograniczą możliwości popełnienia błędu i dają możliwość pełnej ochrony swoich interesów. Warto przy tym pamiętać, że adwokata obowiązuje tajemnica adwokacka, nie ma więc ryzyka, że tajemnice firmy i jej działań zostaną ujawnione.

Dziękujemy za ocenę artykułu

Błąd - akcja została wstrzymana

Polecane firmy

Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Dowiedz się więcej Akceptuję