Materiał Partnera

Rola i zadania radcy prawnego w procesie mediacji

Rola i zadania radcy prawnego w procesie mediacji

Spory natury prawnej nie zawsze muszą mieć swój finał na sali sądowej. W wielu przypadkach istnieje bowiem możliwość polubownego rozstrzygnięcia konfliktu. Aby dojść do porozumienia, strony mogą skorzystać z profesjonalnej pomocy prawnej obejmującej proces mediacji. Na czym dokładnie polegają spotkania mediacyjne, kiedy się przydają i jaką rolę odgrywa w nich radca prawny?

Na czym polegają mediacje?

Alternatywą dla procesu sądowego jest proces mediacji, czyli sposób rozwiązania sporu na drodze polubownej, z uwzględnieniem interesów obu stron. Ze względu na delikatny charakter konfliktów czy to z zakresu prawa cywilnego, handlowego, czy spadkowego, konieczne jest zapewnienie obu stronom sporu pełnej poufności. Strony przystępują do mediacji dobrowolnie, a każde takie spotkanie odbywa się z udziałem mediatora, czyli osoby, która pozostaje bezstronna i obiektywna. Jeśli chodzi o zadania radcy prawnego w tym procesie, to może on pełnić rolę albo mediatora, albo pełnomocnika jednej ze stron. Proces mediacji ma doprowadzić do zawarcia ugody, której warunki powinny być przejrzyste i satysfakcjonujące dla obu stron konfliktu, a także zgodne z prawem, nad czym czuwa mediator. Pełnomocnik może z kolei pomagać i doradzać jednej ze stron, by jej potrzeby zostały zaspokojone w ramach wypracowanej ugody. Do zalet mediacji należy zasada "win-win", w myśl której wygrywają obie strony i żadna z nich nie jest poszkodowana. Obecność mediatora sprzyja bowiem rzeczowej rozmowie i wymianie argumentów oraz ostudzeniu emocji, które często stanowią zarzewie konfliktu. Oprócz tego ważnym atutem mediacji jest fakt, iż są one o wiele tańsze i mniej czasochłonne od postępowania sądowego.

Kiedy warto skorzystać z mediacji?

Pomoc prawna w formie mediacji to przydatne narzędzie w wielu dziedzinach prawa. Należą do nich w szczególności najbardziej delikatne i generujące duże emocje obszary, do których zalicza się prawo rodzinne i rozwody. Mediacja to skuteczny sposób na ustalenie satysfakcjonujących warunków rozstania z uwzględnieniem wysokości alimentów, podziału majątku i opieki nad dziećmi. Niektóre firmy, np. Kancelaria Radców Prawnych Mamczarek i Migdalska oferują możliwość organizacji spotkań mediacyjnych z udziałem psychoterapeuty. Neutralny mediator pozwala małżonkom opanować wzburzone emocje i dojść do porozumienia bez konieczności wszczęcia kosztownego i czasochłonnego procesu. To samo dotyczy spraw spadkowych, w których niejednokrotnie dochodzi do konfliktu pomiędzy spadkobiercami. Poza tym mediacje znajdują również zastosowanie w prawie gospodarczym. Warto przy tym zaznaczyć, że mediacja może mieć charakter dobrowolny, ale może zostać także podyktowana przez sąd.

Dziękujemy za ocenę artykułu

Błąd - akcja została wstrzymana

Polecane firmy

Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Dowiedz się więcej Akceptuję