Materiał Partnera

Typowe przyczyny sporów gospodarczych i prawne sposoby ich rozwiązania

Typowe przyczyny sporów gospodarczych i prawne sposoby ich rozwiązania

Różnice zdań, poglądów, czy wizji biznesowych zaliczają się do najczęstszych powodów sporów gospodarczych. Czasem najdrobniejsze spory mogą przerodzić się w konflikty, których rozstrzygnięcie wymaga podjęcia metod wykraczających poza obszar firmy. Jak rozwiązać problem bez wchodzenia stron na drogę sądową? Dlaczego poszukiwanie metod polubownych jest lepsze niż batalia sądowa? Przekonaj się!

Jakie są powody sporów gospodarczych?

Konflikty korporacyjne zwykle powstają na podłożu indywidualnym. Jak wskazują specjaliści z Kancelarii Radców Prawnych i Adwokatów GESSEL w Warszawie, ilość rzeczywistych powodów jest proporcjonalna do liczby sporów. Jednak najczęściej powtarzającymi się przyczynami są te dotyczące:

  • treści umów;

  • wizji rozwoju przedsiębiorstwa;

  • oszustw;

  • własności intelektualnej;

  • osobistych zdań każdej ze stron.

Należy pamiętać, że podejmując się rozwiązania konfliktu, można wejść na drogę sądową. Jednak batalia taka wiąże się zarówno ze sporymi kosztami, jak i przedłużającym się oczekiwaniem na rezultat.

Najpopularniejsze metody zapobiegania sporom

Zanim przejdziemy do rzeczywistych sposobów usuwania sporów gospodarczych, warto uwzględnić metody zapobiegania im. Jedną z najważniejszych jest skonstruowanie umowy w brzmieniu akceptowalnym przez obie strony. Wiele konfliktów jest spowodowanych zapisami w umowach uwzględniających stosunek obu stron do danego działania lub określającymi zakres realizowanych usług. Negocjacje przed ostatecznym skonstruowaniem umowy pozwalają zminimalizować ryzyko powstania konfliktu korporacyjnego.

Jak rozwiązuje się spory gospodarcze?

Istnieje kilka metod niesądowych, które skutecznie wpływają na rozwiązanie konfliktów. Zaliczają się do nich:

  • Mediacja – w tym przypadku strony konfliktu są ekspertami w dziedzinie dotyczącej sporu i formułują sposoby jego rozwiązania. Mediator natomiast nie narzuca konkretnych rozwiązań, lecz jego obecność sprzyja konstruktywnej wymianie myśli. Musi zachować poufność, a każda ze stron może w dowolnym momencie zrezygnować z mediacji.

  • Arbitraż – ta metoda bazuje na wyborze indywidualnych arbitrów, którzy są specjalistami w dziedzinie dotyczącej sporu. Arbitraż w sporach gospodarczych polega na przekazaniu roli sędziego w konflikcie kompetentnym osobom. Dzięki temu możliwe jest szybsze rozstrzygnięcie różnicy zdań niż w przypadku tradycyjnej mediacji.

  • Postępowanie pojednawcze – to wyjątkowy przypadek środka sądowego, którego celem jest ustanowienie ugody między stronami. Wnioskowanie o postępowanie pojednawcze może wystąpić zarówno od powoda, jak i pozwanego. Koszty takiego postępowania ograniczają się do wniesienia opłat sądowych w wysokości 40 zł.

Dziękujemy za ocenę artykułu

Błąd - akcja została wstrzymana

Polecane firmy

Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Dowiedz się więcej Akceptuję