Materiał Partnera

W jakich sytuacjach sporządzane są akty notarialne?

W jakich sytuacjach sporządzane są akty notarialne?

Akt notarialny nie posiada dokładnej definicji w kodeksie cywilnym, jednak został określony jako forma szczególna lub inna forma szczególna. Sporządza się go często przy zawieraniu różnych umów, dzięki czemu obie strony zyskują zabezpieczenie na wypadek naruszenia zapisów podpisanej umowy, co upoważnia do dochodzenia swoich praw na drodze sądowej. Sprawdź, w jakich sytuacjach sporządza się akty notarialne.

 

Na czym polega sporządzanie aktu notarialnego?

Według ustawy z 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie, notariusze sporządzają akt notarialny, jeśli wymaga tego przepis prawa lub taka jest wola strony. Gdy pojawia się potrzeba stworzenia aktu, notariusz ma za zadanie sporządzić dokument w oparciu o wolę stron, a także wskazaną treść. 

 

Akt notarialny wyróżnia się na tle innych dokumentów urzędowych, ponieważ musi on zostać napisany językiem zrozumiałym dla osoby spoza środowiska prawniczego, która na co dzień posługuje się językiem potocznym. W ten sposób minimalizuje się ryzyko pojawienia się nieścisłości lub niezrozumiałych zapisów w dokumencie, ponieważ najważniejsza w sporządzaniu aktu notarialnego jest pełna zgodność treści aktu z wolą stron.

 

Wszelkie nieścisłości mogą dodatkowo zostać wykryte podczas obowiązkowego czytania aktu, które składa się na stały element tworzenia tego typu dokumentów.

 

Kiedy sporządza się akty notarialne?

Definicja zawarta w ustawie określa akt notarialny jako dokument urzędowy, potwierdzający wyrażenie woli. Dlatego najczęściej sporządza się akt w sytuacjach, których pisemne potwierdzenie jest wymagane przez prawo lub pomoże zapewnić stronom bezpieczeństwo na wypadek niedotrzymania zapisów znajdujących się w umowie. Dlatego dopuszczalne jest sporządzanie aktów notarialnych w przypadku tworzenia i podpisywania jakichkolwiek umów.

 

Obowiązkowo jednak należy sporządzić akt notarialny w przypadku umów zbycia własnościowego prawa do lokalu, przenoszących prawo użytkowania wieczystego, a także umów na zakup i sprzedaż mieszkania. Kwestia ta dotyczy również umów zawierających postanowienia co do podziału spadku oraz udokumentowania woli osoby chcącej przekazać swoją własność konkretnym osobom po swojej śmierci.

 

U notariusza spotykają się również osoby tworzące spółkę partnerską oraz partnerzy biznesowi chcący posiadać na piśmie wszelkie ustalenia na temat udziałów oraz zakresu obowiązków i uprawnień, które posiada każda ze stron. W ten sposób można zapewnić sobie bezpieczeństwo w trakcie zakładania firmy i uchronić się przed ewentualnym oszustwem lub nieuczciwym wspólnikiem.

 

Kto może sporządzić akt notarialny?

Jako, że akt notarialny powinien stanowić oficjalny dokument urzędowy, musi on zostać sporządzony przez osobę upoważnioną do tworzenia tego typu zapisów. Jedyną osobą zaufania publicznego, która posiada takie uprawnienia, jest notariusz. W wyjątkowych przypadkach akt notarialny może sporządzić również polski konsul, jednak wcześniej należy uzyskać pisemne upoważnienie ministra sprawiedliwości na wniosek ministra spraw zagranicznych.

 

Do zadań notariusza należy nie tylko samo sporządzenie dokumentu i wzięcie pełnej odpowiedzialności za prawidłowe zapisanie woli stron, ale i sprawdzenie, czy wszystkie strony są osobami, które posiadają zdolność do czynności prawnych. Dlatego przed stworzeniem dokumentu urzędnik musi upewnić się, że strony legitymują się ważnymi dokumentami ze zdjęciem, takimi jak dowód osobisty lub paszport. Notariusz nie może podjąć się czynności notarialnych, jeśli posiada jakąkolwiek wątpliwość co do tożsamości i zdolności do czynności prawnych stron.

 

Chcąc stworzyć akt notarialny, warto skorzystać z usług kancelarii notarialnej, takiej jak Kancelaria Jeziorscy, która zapewni przeprowadzenie stron przez proces tworzenia aktu notarialnego w sposób legalny i zrozumiały. Doświadczeni notariusze pomogą sporządzić akt notarialny zgodny z wolą, a także zawierający wszystkie zapisy regulujące kwestie prawne niezbędne dla każdej ze stron.

Dziękujemy za ocenę artykułu

Błąd - akcja została wstrzymana

Polecane firmy

Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Dowiedz się więcej Akceptuję