Materiał Partnera

Zasady dziedziczenia według prawa polskiego

Zasady dziedziczenia według prawa polskiego

Dziedziczenie polega na przejściu majątku zmarłego na jedną lub więcej osób zwanych spadkobiercami. Majątek może zostać przekazany w części albo w całości. Należy pamiętać, że spadek nie zawsze jest równoznaczny z osiągnięciem przez spadkobiercę korzyści materialnych. Często zobowiązuje do przejęcia długów i zobowiązań zmarłego. Dlatego też, zgodnie z polskim prawem, osoby powołane do dziedziczenia mogą przyjąć spadek lub go odrzucić. Aby jednak to zrobić, trzeba dopełnić wszystkich koniecznych formalności, takich jak: sporządzenie aktu notarialnego, złożenie oświadczenia oraz dopilnowanie wyznaczonych terminów. Znajomość zasad dziedziczenia oraz przywilejów i obowiązków z nich wynikających jest niezbędna do przeprowadzenia właściwego postępowania. Co należy wiedzieć o prawie spadkowym w Polsce?

Dziedziczenie testamentowe i ustawowe – najważniejsze zasady

Ze względu na formę i procedury dziedziczenie można podzielić na testamentowe i ustawowe. O dziedziczeniu testamentowym mówimy, gdy spadkodawca sam ustanawia spadkobierców. Uwzględnieni w testamencie spadkobiercy mogą zaakceptować spadek lub go odrzucić. Kiedy jednak zmarły nie pozostawił po sobie testamentu lub osoby wymienione w dokumencie odmówią przyjęcia spadku, rozpoczyna się proces dziedziczenia ustawowego.

Dziedziczenie ustawowe może przebiegać w kilku etapach. Zgodnie z prawem spadkowym w przypadku braku testamentu w pierwszej kolejności majątek otrzymują najbliżsi krewni zmarłego. Współmałżonek, dzieci, rodzice lub rodzeństwo mają prawo otrzymania całości lub części spadku. W przypadku braku krewnych albo ponownej odmowy spadek zostaje przekazany gminie, w której mieszkał spadkodawca. Natomiast, gdy przebywał on poza granicami kraju, majątek przejmuje Skarb Państwa.

Jak przyjąć lub odrzucić spadek?

Decyzja dotycząca dziedziczenia majątku musi być formalnie zatwierdzona. Aby zaakceptować lub zrzec się spadku, należy sporządzić umowę w formie aktu notarialnego. Warto wówczas skorzystać z pomocy specjalistów. Należy pamiętać, aby cała procedura nie przekroczyła określonego w prawie terminu. Jak przebiega proces dziedziczenia?

Jak tłumaczy ekspert z  Kancelarii adwokackiej Katarzyna Kamienowska : Prawo spadkowe reguluje czas, w którym osoby powołane do spadku muszą go przyjąć lub odrzucić. Jest to okres 6 miesięcy od dnia, w którym spadkobiercy dowiedzieli się o istnieniu testamentu. Oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku można złożyć u notariusza lub przed sądem rejonowym. Dokumentem, który potwierdza nabycie spadku jest akt poświadczenia dziedziczenia lub wydane przez sąd stwierdzenie o nabyciu spadku.

Kto może być wykluczony z prawa do dziedziczenia?

Nie wszyscy obywatele mogą być uwzględnieni w procesie dziedziczenia. Spadku nie otrzymają osoby, które popełniły zbrodnię przeciwko spadkodawcy lub jego najbliższych. Z dziedziczenia wyłączeni są również krewni, którzy podstępnie skłonili umierającego do sporządzenia lub dokonania zmian w testamencie. Podobnie dzieje się w przypadku osób ukrywających, podrabiających i fałszujących ostatnią wolę spadkodawcy.

Dziękujemy za ocenę artykułu

Błąd - akcja została wstrzymana

Polecane firmy

Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Dowiedz się więcej Akceptuję