Materiał Partnera

Zasady podziału majątku po rozwodzie

Zasady podziału majątku po rozwodzie

W momencie zawarcia związku małżeńskiego pomiędzy partnerami powstaje wspólność majątkowa. W jej skład wchodzą przedmioty majątkowe, które zostały nabyte w czasie trwania małżeństwa, chyba że została podpisana intercyza. Dobytek składa się m.in. z zarobków uzyskanych za pracę, dochodów z innej działalności zarobkowej męża i żony oraz środki zgromadzone w funduszach emerytalnych. Na jakich zasadach odbywa się podział majątku po rozwodzie?

Podział majątku wspólnego po rozwodzie

Podczas rozwodu podziałowi podlega najczęściej majątek wspólny po prawomocnym zakończeniu postępowania. Może przebiegać w dwojaki sposób — umowny lub sądowy. Umowny podział dobytku jest możliwy w sytuacji, gdy byli małżonkowie są zgodni co do sposobu rozdzielenia dóbr i zawrą umowę przed notariuszem. W przypadku braku porozumienia jest konieczne dokonanie podziału za pośrednictwem organów sądu.

Po rozwodzie podziałowi podlega wszystko to, co nie należy do majątku osobistego.  W trakcie dokonywania podziału małżonkowie powinni również zwrócić wydatki z dobytku wspólnego, które zostały przeznaczone na pozyskanie majątku osobistego. Jako majątek osobisty rozumie się m.in.:

  • przedmioty nabyte przed zawarciem małżeństwa,

  • przedmioty nabyte wskutek dziedziczenia, zapisu bądź darowizny, chyba że spadkobierca postanowił inaczej,

  • przedmioty wykorzystywane do zaspokajania potrzeb osobistych jednego z małżonków,

  • przedmioty uzyskane z tytułu odszkodowania np. za uszkodzenie ciała,

  • przedmioty uzyskane w nagrodę za osobiste osiągnięcia jednego z małżonków,

  • prawa autorskie i prawa pokrewne.

Najczęściej majątek wspólny dzielony jest po połowie, zdarza się jednak, że jeden z małżonków przyczynił się bardziej do jego uzyskania. W takiej sytuacji mąż lub żona może żądać, by ustalenie udziałów nastąpiło z uwzględnieniem stopnia zaangażowania w powstanie dobytku.

Sposoby podziału majątku wspólnego

Podczas rozdzielania dobytku jest możliwy podział według różnych zasad. Poszukując najlepszego rozwiązania warto skorzystać z usługi radcy prawnego, np. Barbara Lis-Kareł. W niektórych sytuacjach dokonuje się podziału poprzez przyznanie każdemu z małżonków poszczególnych składników majątkowych, np. przyznanie żonie na własność domu.

Przewiduje się też możliwość podziału poprzez przydzielenie mężowi lub żonie na własność określonego składnika majątkowego z obowiązkiem spłaty na rzecz drugiego małżonka. Zdarza się, że podział następuje po dokonaniu sprzedaży majątku wspólnego i podzieleniu środków uzyskanych ze sprzedaży pomiędzy byłymi małżonkami.

Dziękujemy za ocenę artykułu

Błąd - akcja została wstrzymana

Polecane firmy

Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Dowiedz się więcej Akceptuję