Materiał Partnera

Zasady sporządzania testamentu

Zasady sporządzania testamentu

Chociaż sporządzenie ostatniej woli nie należy do najprzyjemniejszych zadań w życiu, warto przygotować testament jak najwcześniej. W ten sposób zapobiegasz powstawaniu problemów z podziałem majątku. Aby dziedziczenie odbywało się zgodnie z wolą testatora i bez zbędnych przeszkód, najlepszym rozwiązaniem jest wykonanie dokumentu w obecności notariusza. Jak to przebiega w praktyce?

Sporządzanie testamentu u notariusza krok po kroku

Według art. 944 k.c testament może sporządzić tylko osoba, która dysponuje pełną zdolnością do czynności prawnych. Chociaż ten ważny dokument da się przygotować własnoręcznie, warto zwrócić się o pomoc do notariusza. W tym celu należy wybrać się do kancelarii. Bywa jednak, że testator z powodu stanu zdrowia nie może opuścić miejsca pobytu. W takich przypadkach testament w obecności notariusza spisuje się na przykład w mieszkaniu, szpitalu lub domu opieki.

Sporządzenie testamentu notarialnego, zwanego dokumentem mortis causa (na wypadek śmierci), ma na celu rozdysponowanie majątkiem testatora. Wykonawca ma prawo przeznaczyć go na dowolne cele i podzielić między krewnymi, obcymi osobami czy też instytucjami. Według kodeksu cywilnego art.950 testament notarialny to akt urzędowy, który znajduje się najwyżej w hierarchii wszystkich dokumentów potwierdzających ostatnią wolę spadkodawcy.

Testament wykonany u notariusza jest czytelny, przejrzysty i zrozumiały, a arkusze ponumerowane, parafowane i złączone razem. Specjalista udziela wykonawcy wszystkich informacji na temat dokumentu oraz konsekwencji z nim związanych. Potwierdza przy tym zdolność spadkodawcy do czynności prawnych. Następnie klient składa swój podpis, a notariusz odczytuje głośno treść aktu w celu ostatecznego potwierdzenia zapisu.

Czy testament notarialny to dobre rozwiązanie?

Testament w formie notarialnej to rzetelny dokument, który pozwala uniknąć późniejszych niedomówień, sporów i wątpliwości między spadkobiercami. Taki akt znacznie trudniej jest podważyć, a zazwyczaj jest to wręcz niemożliwe.

Niezaprzeczalnie jedną z największych korzyści jest też łatwość odnalezienia testamentu, gdyż za prośbą testatora można go wprowadzić do Notarialnego Rejestru Testamentów. Jest on więc dostępny nieustannie pod ręką.

Warto pamiętać, by zwrócić się o pomoc do renomowanych i doświadczonych specjalistów, takich jak Notariusz Łukasz Chwiałkowski z Torunia. Eksperci notarialni zajmują się również innymi czynnościami na przykład darowiznami, protestami weksli i czeków czy też protokołami walnymi w języku polskim lub w językach obcych.

Dziękujemy za ocenę artykułu

Błąd - akcja została wstrzymana

Polecane firmy

Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Dowiedz się więcej Akceptuję